ראה אור ספר בוחרים ב' (לא סופי)

25.8.11

לכבוד:

נאמנים-אחראים על הבחירות לראשות המפלגה

מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

שלום רב,

 

הנדון: ספר בוחרים ב'

 

ספר בוחרים: ע"פ ההנחיות כפי שנקבעו בועדת הבחירות המרכזית בתאריך 15.8.11:

 
לנוחיות החברים מצורף קישור לבדיקת זכות הצבעה - לבחירות שיתקיימו ב-12.9.2011 לבחירת יו"ר מפלגת העבודה ומועמדה לראשות הממשלה.

 

1.    יצא לאור ספר בוחרים ב' (+ השלמה לספר הבוחרים) הכולל את כל מי שתשלום דמי החבר שלו הוסדרו עד למועד פרסום הספר בתאריך 23.8.11.

2.    במצורף לספר זה יפורסם קובץ מילויים, שיכלול את כל המתפקדים אשר כלילתם בספר הבוחרים מותנה בהסדרת התשלום ("הכוכבית") ואשר להם ניתנת האפשרות להסדיר התשלום עד ליום 28.8.11 בשעה 15.00, על-מנת להיכלל בספר הבוחרים הסופי (קובץ מותני תשלום).

3.    ספר בוחרים ב' סופי יפורסם לא יאוחר מיום 30.8.11 בשעה 17.00. בספר זה יכללו כל מי שנכלל בספר בוחרים ב' לא סופי וכן מי שהוסדר תשלומו ונכלל בקובץ מותני תשלום (קובץ מילואים).

4.    במידה וספר בוחרים ב' סופי לא יפורסם כמתוכנן ב-30.8.11... ועדת הבחירות המרכזית תבקש מלשכת המפלגה (מתכנסת בתאריך 30.8.11) להסמיך אותה לדחות את מועד הבחירות למועד מאוחר יותר.

5.    לגבי הערות בטופס:

א.     כשמופיע רגיל ולידו אימות משרד הפנים - תוקן ועדיין המפלגה מחכה לאישור משרד הפנים.

ב.     כשמופיע על תנאי - טרם התקבל תשלום החבר קיבל הודעה והיה צריך לשלם עד יום א 28.8

ג.      כשמופיע פסול - אין אמצעי תשלום.

ד.      חברות במפלגה אחרת - ע"פ המוסד לברור עתירות נפסל כי המפלגה האחרת לא גרעה אותו - ולכן נפסל.

6.    אנא שימו לב להנחיות הנ"ל. לכשיתקבל ספר המילויים יישלח לקיבוצים הרלבנטיים.

7.    כתובת לברור ישיר מול האחראי על הקלדת ספר הבוחרים במפלגה:
רם פרדס, נייד - 052-6664448, אימייל: ram@rampardes.com
.

 

לכל מי ששואל לגבי יום הבחירות וההערכות לקראת הבחירות - עדיין לא קיבלתי מהמפלגה את הנתונים וההנחיות בנושא זה, לכשיתקבל אעביר אליכם.

אני בשלב הסופי של ההידברות מול המפלגה לגבי מיקום הקלפיות בקיבוצים (לא מעודד).

 

בברכה

חניק מרשק

2578279- 052

 

העתק:

זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה

שימי בראון, עו"ד - יועץ משפטי

 

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית