17.7.2011

לכבוד:

אחראי/ת על המפקד למפלגת העבודה בקיבוץ

 

שלום רב,

 

ספר בוחרים א' - בחירות ליו"ר מפלגת העבודה

 

1.     מצורף לזה ספר בוחרים א' לאחר ההקלדה במפלגת העבודה. (למי שיש אצלי דוא”ל - הספר הועבר ביום שני 18.7.11 בדוא”ל).

2.     יש לעבור על הספר ולוודא שכל החברים אשר התפקדו אכן מופיעים בספר.

3.     מקווה ששמרתם את חומרי הגלם שנשלחו אליכם על ידי בחודש מאי ש.ז (המפקד שהעברתם דרכי למפלגה). מי שאין לו את החומרים הללו מתבקש דחוף לפנות אלי ואני אעביר לכם בפקס או בדוא"ל (תלוי בכמות החומרים).

4.      ערעור על אי הכללה בספר הבוחרים א':

א.     חבר/ה שנגרע ואינו מופיע בספר בוחרים א' - יש להעביר אלי מיידית את הפרטים: שם משפחה ופרטי, תעודת זהות (9 ספרות) ופרוט כיצד הועבר התשלום (בצ'ק או אשראי). (אפשר בדוא”ל או בפקס - הפרטים בלוגו).

ב.     מבדיקה שעשיתי חברים שערערו לחברת ההקלדה לא כולם הוכנסו בהקלדה. אבקש גם עליהם להגיש ערעור חוזר ולציין זאת.

ג.      אבקש לוודא איתי טלפונית שהערעור הגיע אלי. אני אעביר את הערעור למפלגה.

ד.     מצ"ל טופס לויתור על חברות במפלגה אחרת למי שצריך. יש להעבירו עם הערעור.

5.      ייתכן שיהיו בספר חברים נוספים אשר לא התפקדו דרככם (התפקדו דרך: האינטרנט, המתמודדים, בדואר).

6.      אבקש לשמור עותק מספר בוחרים א', כולל הערעור שהנכם מגישים, עד שיגיע הספר הסופי.

7.      ניתן גם לבדוק שם חבר/ה האם מופיעים כבעל/ת זכות בחירה באתר המפלגה: להיכנס ולהקליד רק שם משפחה (ללא שם פרטי) ותעודת זהות - 9 ספרות.

 

חברים יש רק מספר ימים לערעור על ספר בוחרים א'. ניתן לערער רק עד ליום ראשון הבא 24.7.11.

 

אשר על כן חובה לעבור על החומר בהקדם, ובמידה ויש ערעור להעביר דחוף אלי עד ליום חמישי 21.7.11 שעה 15.00 ואני אעביר למפלגה.

 

חבר שהתפקד ולא יוגש עליו ערעור לא יוכל להשתתף בבחירות לראשות המפלגה.

 

בברכה

חניק מרשק

מזכירת המחוז - 2578279- 052

 

העתק:

זאב (ולוולה) שור- מזכיר התנועה הקיבוצית

שימי בראון, עו"ד

 

טופס ביטול חברות במפלגה אחרת

 

לכבוד:

מפלגת:

 

 

_________________________

 

 

 

שלום רב,

 

 

הנדון:                ביטול חברות במפלגת: ________________________

 

 

 

הנני החתום מטה: __________________________________

 

 

נושא תעודת זהות מספר: _________________________________

 

 

מקיבוץ:              ___________________________________

 

 

מודיע בזאת על הפסקת חברותי במפלגתכם.

הנכם מתבקשים למחוק את שמי מרשימת חברי מפלגתכם.

 

 

 

בברכה

 

 

חתימה: ______________                                            תאריך: _______________

   

ספר בוחרים א' לאחר הקלדה במפלגת העבודה

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית