ממשיכים להתפקד למפלגת העבודה - חוזר לנאמני התפקדות בקיבוצים

23.1.2011

לכבוד:

נאמן/ת פעיל בקיבוץ

מפקד למפלגת העבודה

 

שלום רב,

 

הנדון: התפקדות למפלגת העבודה

 

לאור ההתפתחויות האחרונות במפלגת העבודה ישנן פניות רבות של חברים ופעילים לקיים מפקד למפלגת העבודה בקיבוצם. אין ספק שמכל משבר אפשר רק לצמוח.

 

החיים הפוליטיים והמפלגתיים אינם מאפשרים לנו "לשבת על הגדר" ברגעים קריטיים לנשמת אפה של הדמוקרטיה בישראל, של המפלגה ומחוז הקיבוצים. זוהי שעת מבחן ועלינו להתמקד בבנייתה מחדש של המפלגה הן אידיאולוגית וערכית והן ארגונית. השינוי תלוי בידינו וכנאמר "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו" ולכן זה הזמן להתגייס ולעשות מפקד.

 

להלן מספר הנחיות והסברים:

 

1.      כל מי שמתפקד החל מחודש ינואר 2011 חברותו תהיה עד לחודש מרץ 2012.
 

2.      נובע מכך שמי שממשיך לעשות מפקד וכבר עשה מפקד לשנת 3.2010 עד 3.2011 כדאי לפקוד כבר את החברים שהתפקדו במועד זה, וחברותם תהייה כאמור עד 3.2012.
 

3.      לחילופין אפשר עתה לפקוד רק חברים שלא התפקדו במועד הנ"ל (סעיף 2) ובמרץ לפקוד שוב את החברים שהתפקדו בשנה שמסתיימת. לגבי חברי מוסדות יישלח לקראת 3.11 חוזר נפרד.
 

4.      אמצעי תשלום:

א.      ניתן לשלם באמצעות צ'ק מרוכז של הקיבוץ (לאחר קבלת אישור להתפקדות מהחבר וחיובו בתקציב), באשראי (ויזה או ישראכרט בלבד) - יש למלא במקום המיועד לכך בטופס התפקדות, או בצ'ק פרטי של החבר/ה.

ב.      התשלום לחבר/ה הוא 50 ₪ בלבד. את הצ'ק יש לכתוב לפקודת: מפלגת העבודה. לא ניתן להעביר התפקדות בצ'ק עם תאריך דחוי.

ג.       ניתן לשלם בצ'ק אישי עבור בן משפחה מדרגה ראשונה (בן-זוג, הורה, בן) ובלבד שצורפה לאמצעי התשלום הצהרה חתומה ע"י המתפקד או החבר בדבר היות אמצעי התשלום שייך לבן המשפחה, תוך ציון הקרבה ביניהם.

ד.      בפלט המצ"ל משנת 12.2008 מצוין מי שילם באשראי (יורד אוטומאטי ע"י המפלגה בחודש מרץ של כל שנה), ומי שהתפקד בשנת 3.2010 עד 3.2011.
 

5.      פלט מתפקדים: למי שלא עשה מפקד בשנה זו (3.10 עד 3.11), מצ"ל הפלט של חברי הקיבוץ שהתפקדו לאחרונה במפקד 12.2008 (המפקד לפריימריס), ואשר חברותם פקעה בתאריך 3.09.
 

6.      את כל החומרים יש לשלוח אלי ולא למפלגה (כתובת בלוגו): את התשלום, הפלט/רשימת החברים שהתפקדו. אני אעביר החומרים למפלגה.

 

בברכה

חניק מרשק - 2578279- 052

מזכירת המחוז

 

העתק:

זאב (ולוולה) שור- מזכיר התנועה הקיבוצית

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית