חידוש חברות צירי ועידה וחברי מועצות סניפים - מחוז הקיבוצים - 3.2009 עד 3.2010
חידוש חברות צירי ועידה וחברי מועצות סניפים - מחוז הקיבוצים 3.2009 עד 3.2010

 

                                                                                                                        24.4.2009 

לכבוד:

אחראי/ת על המפקד למפלגת העבודה בקיבוץ

חברי/ות מוסדות מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה (ועידה, מועצת סניף)

 

שלום רב,

 

הנדון: חידוש חברות צירי ועידה וחברי מועצות סניפים - מחוז הקיבוצים

3.2009 עד 3.2010

 

בתאריך 31.3.09 פג תוקף החברות של החברים שהתפקדו למפלגת העבודה, למעט חברים ששילמו באשראי או הוראת קבע (חויבו ישירות ע"י המפלגה).

בשלב זה אנו נערכים לחדש את החברות של צירי הוועידה וחברי מועצות הסניפים בלבד - לא יאוחר מסוף מאי 2009.

 

  1. תעריפים לתשלום (גמלאי מגיל 60, צעיר עד גיל 25):

א. חבר/ת ועידה גמלאי/ת או צעיר/ה                                 -           120 ₪

     חבר/ת ועידה רגיל                                                    -           150 ₪

ב. חבר/ת מועצת סניף גמלאי/ת או צעיר/ה                        -           60 ₪

     חבר/ת מועצת סניף רגיל                                                      -            90 ₪

ג.  חבר/ת לשכה גמלאי/ת או צעיר/ה                                -           180 ₪

     חבר/ת לשכה רגיל                                                    -           250 ₪

ד.  נציגי ציבור בשכר: ראש מועצה, חברת כנסת               -            700 ₪

הערה: לגבי ראשי מועצות בקיבוץ שיתופי, שמשכורתם נכנסת לקיבוץ - התשלום יהיה ע"ס 250 ₪ בלבד כולל אישור וחתימה של מזכיר/ גזבר הקיבוץ, האישור יצורף לתשלום.

                      

  1. אמצעי התשלום:

א.      ניתן לשלם באמצעות צ'ק מרוכז של הקיבוץ (לאחר קבלת אישור להתפקדות מהחבר וחיובו בתקציב), באשראי (ישראכרט או ויזה בלבד) או בצ'ק פרטי של החבר/ה. מצ"ל טופס התפקדות למילוי פרטי האשראי (ניתן לצלמו).

ב.      את הצ'ק יש לכתוב לפקודת מפלגת העבודה, התאריך: לא יאוחר ממועד משלוח התשלום. לא ניתן להעביר התפקדות בצ'ק דחוי!.

ג.       תשלום עבור בן משפחה: שלא כבעבר, התשלום הפעם יכול להיעשות רק ע"י בן משפחה הסמוך על שולחן המשלם. יש להצהיר על כך במכתב נפרד ולצרף להתפקדות (זו הנחייה של מבקר המדינה).

       

  1. חוב מפלגה לקיבוץ בגין המפקד הקודם:    ________   ₪. את החוב ניתן לקזז מסך כל התשלום ולציין זאת עם כל החומר שיועבר אלינו.

  1. חל איסור בחוק להתפקד לשתי מפלגות. חבר שהתפקד למפלגה אחרת, חייב למלא טופס ויתור חברות (מצ"ל). טופס זה יש להעביר אלינו עם כל החומר.

חברות וחברים: אנו רואים חשיבות בהתפקדות חברי המוסדות במחוז - לשמירת גודלם של מוסדות המחוז, כדי שנהייה לא רק צודקים יותר אלא גם חזקים יותר. בידינו היכולת להשפיע ולהכריע (כל אחד מנקודת ראותו הוא).

 

                                                                  בברכה

 

סגנית השר ח"כ אורית נוקד                   זאב (ולוולה) שור                       חניק מרשק

                                                                  יו"ר המחוז                           מזכירת המחוז- 2578279- 052

 

 

  

צירי ועידה בקיבוצך:

 

סה"כ לתשלום

תשלום (ע"פ דו"ח מהמפלגה)

שם חבר/ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חברי מועצת הסניף בקיבוצך:

 

סה"כ לתשלום

תשלום (ע"פ דו"ח מהמפלגה)

שם חבר/ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לידיעתך: מי ששילם כבר באשראי או בהוראת קבע - מצוין בטבלה שולם.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית