גמר התפקדות למפלגת העבודה
גמר התפקדות למפלגת העבודה

                                                    20 מאי 2008

לכ'

אחראי/ת על המפקד למפלגת העבודה

 

שלום רב,

 

הנדון: גמר התפקדות למפלגת העבודה

 

1.   המוסד לבירור עתירות במפלגת העבודה פסק בעתירה, שהוגשה אליו בנוגע להארכת ההתפקדות למפלגה בשבוע ימים, לאפשר להתפקד עד יום שלישי, 27/5/08 שעה 16:00.

 

2.    מדובר בחברים שהיו חברים במפלגה ב-27/11/07 ושילמו עבור שנת 2007, אך לא שילמו עבור שנת 2008.

 

3.    החברים שיתפקדו יהיו רשאים לבחור ולהיבחר לוועידה ה-8 של מפלגת העבודה (מועד לא סופי של הבחירות 1/7/08).

 

4.    התשלום הוא ע"ס 50 ₪ לחבר ואת הצ'ק יש לכתוב לפקודת: מפלגת העבודה, לא יאוחר מהתאריך 27/5/08. ניתן לשלם בצ'ק של הקיבוץ לאחר חיוב החברים בתקציבם האישי, או בצ'ק אישי, או באשראי של החבר (יש למלא את כל פרטי האשראי בטופס המצורף).

 

5.   מצורף פלט של חברים שהתפקדו ב-2007 ונגרעו  ב-2008.

 

6.   את הפלט המעודכן (יש להעביר קו דק על מי שנגרע) ואמצעי התשלום יש להעביר אלינו למחלקה הפוליטית (כתובת בלוגו) לא יאוחר מ 27/5/08 בבוקר בדאר או ידנית.

 

 

                                               בברכה

 

חניק מרשק – 2578279-052                 חנה גלובינסקי – 3251059-052

מזכירת מחוז הקיבוצים                            מזכירת מח' פוליטית תק"מ

יו"ר מח' פוליטית תק"מ

 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית