תשלום דמי חבר למפ' העבודה (מפקד) לתקופה 3.2008 עד 3.2009
תשלום דמי חבר למפ' העבודה (מפקד) לתקופה 3.2008 עד 3.2009

                                                                                                           16.3.2008

לכבוד:

רכז/ת מפקד למפלגת העבודה בקיבוץ

 

שלום רב,

 

הנדון: תשלום דמי חבר למפלגת העבודה (מפקד) לתקופה 3.2008 עד 3.2009

 

1.      ע"פ הנחיות שקבלנו מהמפלגה עליינו להתחיל מיידית במפקד לשנת 9 - 2008. כל מי שלא ייחדש את חברותו - ייגרע. ההנחיות כאן הן ע"פ התקנון למפקד וחברות שאושר במרכז המפלגה בתאריך 14.12.06.

 

2.      גובה התשלום: כל חברי המפלגה משלמים מחיר אחיד בסך 50 ש"ח, להוציא חברי מוסדות (כולל בקיבוצים) שעליהם לשלם מחיר שונה, ע"פ הפירוט הבא:

חבר/ת מרכז    180 ש"ח (צעיר עד גיל 25 או גמלאי מגיל 60 שנה ומעלה ישלמו רק 120 ש"ח).

חבר/ת לשכה – 250  ש"ח (צעיר עד גיל 25 או גמלאי מגיל 60 שנה ומעלה ישלמו רק 180 ש"ח).

נבחרי ציבור בשכר - ראש מועצה וח"כ – 700 ש"ח. בקיבוץ שיתופי (הכנסת המשכורת לקיבוץ) - התשלום ע"פ התשלום לחברי לשכה + אישור ממזכיר הקיבוץ על כך.

לגבי תשלום בגין חברי מוסדות נשלח הודעה נפרדת, לאחר שנדע מה יוחלט במפלגה לגבי הבחירות למוסדות.

 

חברי/ות מרכז בקיבוצך הם: ____________________________________________________

חברי/ות לשכה בקיבוצך הם: ___________________________________________________

 

3.      כל מי שהתפקד השנה החל מתאריך 1.1.2008 אינו צריך לשלם עד 3.2009, מצ"ל פלט.

 

4.      אמצעי תשלום: ניתן לשלם באמצעות צ'ק מרוכז של הקיבוץ (לאחר קבלת אישור להתפקדות מהחבר וחיובו בתקציב), באשראי (ויזה או ישראכארט בלבד) או בצ'ק פרטי של החבר/ה. את הצ'ק יש לכתוב לפקודת מפלגת העבודה, לתאריך 5.2008.

מי שמשלם בצ'ק אישי עבור בן משפחה מקרבה ראשונה (בן-זוג, הורה, בן, אח), על הטופס יירשמו כל פרטי המשלם ואין לשלם בצ'ק משותף, לכל טופס אמצעי תשלום עצמאי (צק נפרד עבור כל בן משפחה).

תשלום באשראי: החברים המופיעים בפלט המצ"ל משלמים באשראי, הטיפול בהם נעשה ישירות דרך המפלגה.

 

5.      התפקדות חדשה: מצ"ל טופס עבור חברים חדשים אשר לא התפקדו במפקד האחרון למפלגה. ניתן לפקוד מגיל 17

 

6.      חוב מפלגה לקיבוץ בגין המפקד האחרון _________  ש"ח. (במידה ויש חוב יש לקזזו מסך כל התשלום ולציין זאת עם כל החומר שיועבר אלינו).

 

7.      חל איסור בחוק להתפקד לשתי מפלגות. חבר חדש שהיה בעבר חבר במפלגה אחרת – חייב למלא טופס ויתור חברות. טפסים אלו יש להעביר אלינו עם כל החומר של המפקד. מצ"ל טופס.

 

8.      העברת החומר למחלקה הפוליטית בתק"מ: נבקש להעביר את הפלט של הממשיכים עם התיקונים (מצ"ל הפלט מהמפקד האחרון), את הטפסים של המתפקדים החדשים והתשלום, אלינו למחלקה, באמצעות הדואר (כתובת בלוגו) או ידני. לאור ניסיון העבר, נבקש להקפיד על העברת הנתונים במדויק, על-מנת שלא יגרע חבר שהתפקד.

 

9.      נבקשך להשאיר אצלך עותק מכל החומר שהעברת אלינו, לצורך בקרה ומעקב.

 

 בברכה

 

זאב (ולוולה) שור              חניק מרשק                                      חנה גלובינסקי

יו"ר המחוז, מזכיר תק"צ      מזכירת המחוז, יו"ר המחלקה              מזכירת המחלקה    

                                       052-2578279                                   052-3251059

 

 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית