בואו לא נפסיד את מה שכבר השגנו - התפקדו למלפגת העבודה