מפקד 2006 - ניתוח הנתונים כפי שהועברו ע"י המפלגה, כולל גרפים
מפקד 2006 - ניתוח הנתונים כפי שהועברו ע"י המפלגה

11.3.07

 

הנתונים הם ע"פ הקלדה של ספר בוחרים א' לבחירות ליו"ר המפלגה- נתונים לא סופיים.

 

מחוזות ומרחבים:

השנה מחוז הקיבוצים חזר להוביל במקום הראשון, מבין כל המחוזות והמרחבים, לאחר שבמפקד שנה קודמת במקום הראשון היה מחוז המיעוטים.

 

נתונים ע"פ קריטריון מין וגיל:

צעירים- רק 13% מקרב המתפקדים במחוז מתחת לגיל 35 שנה, כאשר הממוצע בארצי עומד על כרבע (26.4%).

גימלאים- כאן התמונה הפוכה, כמחצית מהחברים במחוז מעל גיל 60 שנה (44.4%), כאשר בארצי הממוצע קצת מעל רבע (27.5%).

גברים-נשים – המחוז כמעט מאוזן, פחות או יותר מחצית, לעומת בארצי שם קיים פער ויותר גברים מתפקדים מנשים.

 

נתונים ע"פ קריטריון של וותיקים – מחדשים וחדשים:

וותיקים- חברים שהתפקדו כבר בעבר ברצף של לפחות שנתיים.

מחדשים – חברים שהתפקדו בעבר, פרשו וחזרו השנה.

חדשים – חברים שהתפקדו לראשונה השנה.

 

מספר החברים בקיבוצים המתמידים ברציפות להיות חברים במפלגה (66%) גבוהה מאשר בארצי (54%), והחברים שומרים יותר מאשר בארצי על נאמנותם למפלגה.

גם מתוך אלה שחזרו עדיין יש יותר בקיבוצים (28%) מאשר בארצי (19%), מצביע על זיקה והזדהות גבוהה יותר במחוז מאשר בארצי מקרב חברי המפלגה שהיו וחזרו.

לעומת זאת, בקרב החברים המצטרפים החדשים המצב במחוז פחות טוב מאשר בארצי ויש פער בולט, במחוז רק 6% לעומת בארצי 27%.

 

ע"פ הנתונים בקיבוצים 94% מכלל החברים היו כבר חברים במפלגה בעבר או חזרו אליה, אך הצלחנו להביא חברים חדשים מעטים בלבד ביחס לארצי!.

אם ניקח בחשבון את מספר המתפקדים הצעירים והחדשים במחוז מול הארצי, המצב קשה יותר במחוז.

זהו נתון שמצריך בדיקה מעמיקה בקרב החברים בגילאי ביניים וצעירים בקיבוצים.

 

סיייעו באיסוף ועיבוד התנונים הסטטיסטים והגרפיים דודו פדות, ראש צוות מזכ"ל במפלגה וישראל רפפורט, אתר הקיבוצים, להם התודה!

 

 

              חניק מרשק

              מזכירת המחוז


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית