הזמנה למפגש ב-11.3.07 - סיכום המפקד ובחירות ליו"ר

הזמנה למפגש ב-11.3.07 - סיכום המפקד ובחירות ליו"ר

12.2.2007


לכבוד:

חברי/ות מוסדות מחוז הקיבוצים

רכזי/ות המפקד במחוז הקיבוצים

במפלגת העבודה

 

שלום רב,

 

הנדון: מפגש חברי המוסדות

 

הנכם מוזמנים/ות למפגש של חברי/ות מוסדות המחוז, שיתקיים ביום: ביום ראשון 11.3.2007, משעה 17.00

בכתת תק"מ 1 באפעל

 

סדר יום מתוכנן:

§         ח"כ אורית נוקד - דו"ח מעבודתה הפרלמנטרית

§         אינפורמציה ממפגש למפגש - ולוולה

§         סכום המפקד למפלגת העבודה - חניק

§         הערכות לקראת הבחירות ליו"ר המפלגה שתתקיימנה בתאריך 28.5.07 - חניק.

 

במפגש ישתתף ח"כ השר איתן כבל - מזכ"ל המפלגה.

 

להתראות

 

ח"כ אורית נוקד

זאב (ולוולה) שור - מזכיר תק"צ מנהלת המחלקה

חניק מרשק, מזכירת המחוז

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

הנכם מתבקשים לאשר השתתפות בפקס, בטלפון או באימל - מוזמנים חברים רבים ועלינו להיערך בהתאם.

(פרטים בלוגו).

 

אשתתף / לא אשתתף (הקף בעיגול את הרצוי)

 

שם: _________________________________


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית