מכתב תודה לסיום המפקד
מכתב תודה לסיום המפקד

11.2.07


לכבוד:

רכזי/ות המפקד למפלגת העבודה

חברי/ות מוסדות

מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

שלום לכולכם,

 

המפקד למפלגת העבודה הסתיים, והשנה הצלחנו בזכות כל אחת ואחד מכם, לעצור את מגמת הירידה, ומספר המתפקדים למפלגה (לא סופי, לפני הקלדה במפלגה) הוא כ-13.837 חברות וחברים. ועל כך תודה!.

 

אנו נמצאים בתקופה לא קלה בחיי המדינה והחברה. בימים אלו, יותר מבעבר, חשוב לציין כי איכות ההנהגה והשלטון

תלויים בנכונות של האנשים לקחת חלק פעיל בהליך הפוליטי והמפלגתי, להשקיע זמן ומאמץ, לקחת אחריות ולעשות

מעשה.

 

המלאכה לא תמה, וחשוב כי כל אחת ואחד ימשיך לקחת חלק וישתלב בעשייה הפוליטית והמפלגתית של המחוז, ובכך

יסייע בידנו להשפיע על דמותה הלאומית, הכלכלית-חברתית, חינוכית ורוחנית של המדינה, כמו גם קידום האינטרסים

של ההתיישבות והקיבוצים.

 

לתנועה הקיבוצית ולמחוז הקיבוצים במפלגה מקום חשוב בעיצוב וקיום פעילות בקרב החברה בישראל, בהעמקת הקשר והגשר בין הקיבוץ לאוכלוסיות שונות בחברה, בקיום שיח ערכי ואידיאולוגי בנושאים העומדים על סדר יומם של המחוז, המפלגה והמדינה ובטיפוח הדור הצעיר שהוא העתיד שלנו.

 

במישור המפלגתי אנו נערכים לקראת הבחירות ליו"ר מפלגת העבודה שיתקיימו ב-28.5.2007 ולקראת בחירות לכל מוסדות המפלגה שיתקיימו במהלך שנה זו. כמו גם קידום פעילויות שונות הנגזרות מתוכנית עבודת המחלקה והמחוז.

על כל אלה נהייה עמכם בקשר במהלך החודשים הקרובים.

 

בברכה

 

ח"כ אורית נוקד

זאב (ולוולה) שור - מזכיר תק"צ מנהלת המחלקה

חניק מרשק - יו"ר המחוז מזכירת המחוז

 

"שני נושאים נקבעו לדיוננו - שניים שהם אחד: מה ביכולתנו לתרום לבעיות העולם, ומה ביכולתנו לתרום לבעיות העם היהודי. אין לשאלות אלו מובן אלא אם הן מכוונות למה שיש לנו לתרום משלנו".

                                                                                                                ישעיהו ליבוביץ


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית