הנדון: מדוע להתפקד - גם הפעם - למפלגת "העבודה"?
? הנדון: מדוע להתפקד   - גם הפעם   - למפלגת העבודה

25 יוני ‏2006

 

אל: חברי/ות הקיבוצים – בתק"ם

מאת: זאב (ולוולה) שור – מזכיר התק"ם ויו"ר מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

 

שלום לכם,

 

הנדון: מדוע להתפקד  - גם הפעם  - למפלגת "העבודה"?

 

1.       "מי שאינו מתפקד" – אינו משפיע". אמירה זו, ככל שהיא נשמעת בנאלית ושחוקה, היא שוב ושוב נכונה, מדויקת ואמיתית, מבחינה פוליטית-מפלגתית.

 

2.       לכל אחד מעמנו יש, כנראה,  "בטן מלאה" על המפלגה, על מעשים ועל מחדלים של מנהיגיה. לעיתים הביקורת מוצדקת. לעיתים אחרות, זו  ביקורת שיש בה לא מעט הלקאה עצמית..........

 

3.       כל עוד כולנו משתייכים לתנועה הקיבוצית בכלל וכל אחד מעמנו  - לקיבוצו, בפרט, חובה עלינו להתייחס למערכת המפלגתית החיצונית בשתי רמות: הרמה הראשונה, זו הרמה הערכית-חברתית: הרצון שלנו להשפיע – מתוך סל הערכים שלנו - על אורחות חיים ועל דמותה העכשווית והעתידית של מדינת ישראל.  הרמה השניה  קידום האינטרסים המשותפים לכלל הקיבוצים  ובתוך כך גם ההישרדות והקיום הפיזי של כל קיבוץ בנפרד  – כדי לקיים מערכת שיתופית איתנה, צומחת ומשגשגת, מבחינה חברתית וכלכלית.

 

4.       אף חבר קיבוץ לבדו, ואף קיבוץ בנפרד, אינם מסוגלים לקדם בעצמם את שתי הרמות הנ"ל.  לשם כך נדרשת פעולה פוליטית ענפה ומקובצת, במטרה להגיע ליכולת איגום סה"כ כוחם של חברי הקיבוצים לאגרוף פוליטי-מפלגתי אחד. גם ברגעי תרעומת וביקורת צריך להזכיר ולזכור, כי בכלי המשחק המקובלים של הדמוקרטיה,  עדיין סופרים קולות ולא דעות.

 

5.       לכן, כדי שנגיע לכלל השפעה במפלגת "העבודה" בפרט ובמערכות הפוליטיות בכלל, על כל אחד ואחת מעמנו להתפקד ל"העבודה". התשלום הכספי הנתבע מכל מתפקד/ת הוא בסה"כ השקעה  זעירה לטווחים ארוכים, כל עוד נשאף לכך שכוחנו המקובץ ימשיך להימדד ולהיספר.

 

6.       מוכרת לי  היטב הטענה כי כוחנו במפלגה אינו עומד ביחס ישר לגודל התפקדותנו. יש אמת לא מעטה בטענה זו ועלינו מוטל להיאבק  - בתוך המפלגה – על מנת לשנות את המצב הנתון. יחד עם זאת, החלופה של העדר כל נציגות קיבוצית במניין המקומות הריאליים לכנסת הייתה  עלולה להיות גרועה בהרבה יותר, מבחינתנו.

 

7.       המועד עד לסגירת ההתפקדות נמדד עתה בימים ספורים.  אני קורא לך אנא לעשות כל מאמץ נדרש, כדי שקולך לא יחסר ברשימת מתפקדי  מפלגת "העבודה".

 

בברכה ובתודה,

 

                                   זאב (ולוולה) שור                                    

 

 

העתק: חברי מחוז הקיבוצים.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית