התפקדות למפלגת העבודה לשנת 2006

                                       1 מאי 2006              

לכבוד:

אחראי/ת  על המפקד למפלגת העבודה

מזכיר/ה בקיבוץ

גזבר/ית  בקיבוץ

 

שלום רב,

 

הנדון:  התפקדות למפלגת העבודה לשנת 2006

 המפקד למפלגה במחוז הקיבוצים יוצא לדרך.

מפלגת העבודה היא הבית הפוליטי של התנועה הקיבוצית. יש חשיבות רבה לגודלו וחוסנו של מחוז הקיבוצים במפלגה: בקביעת מנהיגיה לשנים הבאות, בייצוגנו במוסדות המפלגה, במידת ההשפעה של ההתיישבות לטיפול בבעיותיה וביכולתנו להשפיע על עיצובה של המפלגה.

מי שהתפקד השנה יוכל להבחר למוסדות השונים – לשכה, מרכז, ועידה ומזכירות מחוז.

תשלום דמי החברות נשאר על 50 ₪ למתפקד, חבר או תושב בקיבוץ (אשר כתובתו בתעודה הזהות בקיבוץ).

הנהלים להתפקדות הם:

1.    לחברי קיבוץ - תשלום בצ'ק מרוכז של הקיבוץ עבור חבריו שמעונינים, המאשר את המשך חברותם במפלגה. ניתן לשלם גם בצ'ק אישי של החבר, בכרטיס אשראי אישי או בהוראת קבע אישית.

2.    את הצ'ק יש לכתוב לפקודת: מפלגת העבודה. התאריך עד 15/9/06. אין לשלם בצ'קים דחויים מעבר ל- 15/9.

3.    יש לצרף לצ'ק את הטפסים המלאים, המקוריים, של המתפקדים החדשים. (מצ"ל טופס דוגמא שניתן לצלמו) וכמובן לכלול אותם בתשלום. יש להקפיד על חתימת המתפקד/ת בטופס. (חברים שהתפקדו בעבר לא צריכים למלא טופס התפקדות).

4.    יש לצרף לצ'ק את הפלט של התפקדות 2005, הכולל גם את החברים שנגרעו מהרשימה (עזבו את הקיבוץ, נפטרו, רוצים לבטל את חברותם) – להעביר על גבי שמות הנגרעים קו למחיקת שמם, באופן שניתן יהיה לזהות את הכתוב, וכמובן לא לכלול אותם בתשלום.

5.    ניתן לפקוד מגיל 17 – ילידי שנת 1989. חשוב לפקוד צעירים רבים – הם העתיד שלנו ומספרם במחוז ע"פ שנת 2005 לא גדול!  ביחס למתפקדים במחוז.

6.    מצ"ל פלט מתפקדים משנת 2005, כולל חברים שהתפקדו באשראי, הוראת קבע, מתפקדי נובמבר 2005 - יש לוודא עמם האם חדשו ההוראה לשנת 2006.

7.    חבר שהיה בעבר חבר במפלגה אחרת חייב למלא טופס ויתור חברות. טופס אלה יש לשלוח אלינו עם המפקד.

8.    מצ"ל דף מסרים – חשוב להפיצו בקרב החברים, בתקשורת הכתובה והאלקטרונית.

9.    יש להשאיר אצלכם את הפלט והעתק הטפסים, שהעברתם אלינו, לבקרה מול הפלט שתקבלו מהמפלגה לאחר ההקלדה.

 

נבקשכם להעביר את המפקד אלינו, לא יאוחר מ – 15/9/06, על-מנת שנוכל להערך עם החומר מול המפלגה ולהעביר אליכם לעדכון ולתיקונים, למען לא יגרע שמו של חבר מספר הבוחרים של קיבוצך בבחירות למוסדות המפלגה.

 בברכה


חנה גלובינסקי

מזכירת מח' פוליטית

חגית סיגל

מזכירת משמ"צ

חניק מרשק

מזכירת המחוז

 

זאב (ולוולה) שור

יו"ר המחוז  

מזכיר התנועה הקיבוצית            

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית