שנה טובה לכל חברותינו וחברינו במפלגת העבודה-המחנה הציוני ובתנועה הקיבוצית

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית