דברים בשם אומרם

דברים בשם אומרם.

 

לנוכח קברם של פולה ודוד בן-גוריון, שמעתי את פרשנותו של ראש הממשלה ביבי נתניהו למדיניותו של ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון. אודה על האמת, מעולם לא שמעתי פרשנות מסולפת למשנתו המדינית של בן-גוריון, כפי שנשאו מפיו של נתניהו. וכל זה כדי לגייס את בן-גוריון שנפטר לפני 41 שנים לטובת חוק הלאום. אני פטור מלהגיב על דבריו. עשה זאת בעוצמה ובנחישות הנשיא ה-9 של מדינת ישראל; שמעון פרס, באותו טקס ובאותו מעמד, ובן השאר אמר את הדברים הבאים; "אנחנו ניצבים כאן בסמוך לקברו של בן-גוריון כדי לכבד את מורשתו. להגות את חזונו. עצם קיומה, ביטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל, משטרה הדמוקרטי- החופשי הם אנדרטה של כבוד למנהיגותו והכרעותיו המפוקחות כאחת. הן הוכחה להכרעותיו האמיצות בצמתים גורליים ובמבחנים עליונים של מדינת ישראל. בימים אלה התגלו לחרדתי סדקים העלולים לפלג את העם, לערער את מגילת העצמאות מגילת העם, לזעזע את מעמדה הדמוקרטי מבית ומבחוץ. אני שומע את קולו החד, קולו הנוקב והתובע ,הסולד ממליצות . הנקי מגינוני כבוד. קולו החד כאוושת הרוח. קול של דברי אמת ומטה אמת . קול השואל איך עלתה בישראל ההבחנה המופרכת בין יהודית ודמוקרטי.

 

הקול התובע מאתנו לשוב לעצמנו לרוח הדמוקרטית לחזון היהודי כפי שנוסח במגילת העצמאות. מגילת העצמאות שנשזרו בה יהדות ודמוקרטיה. חזון במחויבות בשוויון חברתי ומדיני של כל אזרח. בן גוריון שקד בחוכמה על איזון מדויק בניסוחה של מגילת העצמאות המקובלת על כל חלקי העם. כדי לאחד את העם. מחנה משותף, המסוגל לעמוד במבחן הימים.

 

אינני מכיר בעולם מדינה דמוקרטית המתכחשת למגילה כזו, אינני מכיר מדינה הפוגעת ללא צורך ביסודותיה. קולו של בן גוריון תובע מאתנו כאן והיום, להיות מדינת מופת, מדינה שפויה, נאורה שוחרת צדק, שוויון ושלום. מעוררת אמון ואהדה בעולם כולו. לצערי הניסיון לשבש את המגילה לצרכים פוליטיים, סותר את חזון הנביאים שאמרו צדק צדק תרדוף. ואהבתה לרעך כמוך. והאמת והשלום אהבו.

 

גורלה של ישראל אמר בן-גוריון תלוי בכוחה ובצדקתה, הביטחון המוסרי והביטחון הקיומי הולכים יחדיו ומאחדים אותנו. ההיסטוריה למדה אותנו שפילוג העם גרמו לנו לאסונות. אחדותו של העם סייע לנו בתקומה ותנופה ובזכותם להקים מדינה.

 

כאשר בקרבנו מתנהל ויכוח סביב השאלה מהי יהדות? מגילת העצמאות נתנה תשובה שהתקבלה על דעת כל חלקי העם, בן-גוריון קרא לנו להיות עם סגולה. הוא הבין שאנחנו יכולים להקים מדינת מופת שתהיה ראויה גם לדורות הבאים. במקורותינו נכתב "כל אדם נברא בצלם אלוקים"; אם הוא יהודי ,מוסלמי, נוצרי, דרוזי או צ'רקסי. ללא עליונים ונחותים. הפולמוס סביב חוק הלאום הוא ספיח פוליטי שפוגע בערכי היסוד של מדינת ישראל. בהסכמה הלאומית הרחבה ועלול להפוך לזעזוע דתי שאי אפשר יהיה לאחותו.

 

כבר עם הקמת המדינה על דעת ממשלתו ובאישור הכנסת התווה את החזון לדורות. דבריו של בן-גוריון בכנסת מהדהדים עד היום: "עמדה שאלת שלמות הארץ בלי מדינה יהודית, או מדינה יהודית בלי שלמות הארץ, בחרנו במדינה יהודית בלי שלמות הארץ", בברירה שעמדה בפני בן-גוריון ועומדת היום לפתחנו. אין להפקיר ללא הכרעה את גורלנו למאורעות משתנים. בחזונו של בן גוריון לא הוצע אז כל חלופה להכרעתו וגם היום אין כל חלופה. אפשר לחוש כבר היום מה משמעותה של מדינה דו-לאומית ללא גבולות קבע. הברירה הבלתי נמנעת העומדת לפנינו; בין פשרה מדינית או התעקשות חסרת שחר. לאחרונה התחילו להופיע אצלנו סימנים של קנאות דתית קיצונית ,עלינו להתייצב כחומה בצורה נגד תופעות מסוכנות אלה. לחזור לשפיות ולדרך השלום". זה לא הנאום בשלמותו. אך זאת מסה עכשווית נוקבת ואמיתית. היא יכולה להיות הבסיס המלכד של כל הציבור שמאס בשלטונו של נתניהו, בתנאי אחד שנצא מהאדישות המייאשת. ייאוש זו לא תכנית פעולה.

 

יגאל צחור

רביבים


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית