ברכת שנה טובה לתשע'ד ממחוז הקיבוצים של מפלגת העבודה

מאחלים לכולנו לשנה הקרבה - שנת תשע"ד:

 

אדם בתוך עולמו אורג חלומותיו ושאיפותיו -

שיהיו לנו ימינו לתקווה בה נצליח לארוג כל אשר יחפוץ לבנו.

 

שיהיה לנו הכוח להגיע לאותה המדרגה שכוחות נפשנו מכשירים אותנו -

להשיג את חירות הרוח והמחשבה, לקדם את החברה, הכלכלה, החינוך והשלום עם עצמנו ועם הסובבים אותנו.

 

שנשכיל כמו הדבורה בטבע להלך בשביל הזהב -

לאסוף את החומרים מפרחי השדה והגן, לעבדם וליצור דבש.

 

שנוכל לא להתייסר מהעבר ולא לפחד מהעתיד -

זה המאפיין את מנוחת הנפש ואת שלוות המחשבה.

נשים לבנו למתרחש מדי יום ביומו, לאותו רגע בו אנו פועלים ליום שיבוא.

 

 

שנה טובה והרבה בריאות

איתן ברושי - יו"ר המחוז

חניק מרשק - מזכירת המחוז

אורי קידר - מזכיר משמ"צ במחוז


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית