פעילות ותיקי התנועה בסניף ובישוב - חזון ותחילת פעילות

מפלגת העבודה - מזכירות ותיקי התנועה

20 מאי 2013

לכבוד רכז ותיקי התנועה בסניף

 

פעילות ותיקי התנועה בסניף ובישוב - חזון ותחילת פעילות

 

ראשית, ברכותינו לכניסתך לתפקיד רכז ותיקי התנועה בסניף.

 

ותיקי מפלגת העבודה הם "ותיקי התנועה". ממרום גילם מאפיין אותם ניסיון חיים ארוך ומגוון, ניסיון בעבודה ובניהול מערכות שונות, עניין ודאגה לבעיות המדינה והמפלגה, ורצון מבורך עוד לתרום ועוד לתת למען הדורות הבאים, למען הילדים והנכדים.

 

כל אחד יכול לבחור לעצמו במה יעסוק בתקופת שנות הפנסיה. אנחנו קוראים לכם חברים לתרום מניסיונכם ורוחכם גם דרך הפעילות לחיזוקה של מפלגת העבודה. כי בחיזוק המפלגה אנו מחזקים את המדינה.

 

הננו יוזמים ומעודדים הקמת תא של פעילות ותיקי התנועה בסניף המפלגה ביישובכם. כיצד אנו רואים את פעילות הותיקים בסניף:

א.      להוות קבוצה הנפגשת לעיתים קרובות לבירור ומחשבה בנושאים המעניינים את החברים הוותיקים במפלגה.

ב.      חשיבה פוליטית ורעיונית באשר לנעשה במפלגה במסגרת הארצית והמקומית, באשר לאופן פעילות המפלגה בנושאים חברתיים, כלכליים, מדיניים וביטחוניים, פעילות הסיעה בכנסת והנהגת המפלגה.

ג.       העברת הצעות לתשומת ליבם של הנהגת המפלגה וחברי הסיעה בכנסת.

ד.      נושאים מוניציפאליים מקומיים.

ה.      מפגשים עם נבחרי ציבור.

ו.        השתתפות בפעילות ובכנסים ארציים מטעם מזכירות ותיקי התנועה במפלגה.

 

כצעד טכני ראשוני חשוב לקבל מהמפלגה (דרך מזכיר הסניף) את רשימת חברי המפלגה בסניף מגיל 60 ומעלה בצירוף כל פרטי ההתקשרות עימם.

כל הפעילות תתקיים בתיאום וידיעת מזכיר הסניף.

 

בכל עת נשמח לקבל ממך הערות והצעות.

 

בברכה,

רבקל'ה בית הלחמי

יו"ר ותיקי התנועה

 

טלפונים להתקשרות:

רבקלה בית הלחמי - 054-4759494

אלי אורן - יו"ר מזכירי הסניפים 050-8150150

ישראל הירשהורן 052-2786232

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית