תודה לכל מי שתרם לקיום הוועידה הרעיונית של מחוז הקיבוצים

18.3.2012

שלום רב,

 

 

תודה לכל מי שתרם לקיום הוועידה רעיונית של מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

 

הנושאים שעלו בוועידה הרעיונית של מחוז הקיבוצים, כמו נושאים נוספים שלא הספקנו לדון בהם, עומדים תמיד במתח גדול שבין מה שאנו תובעים מעצמנו לקיום וקידום דרכנו הערכית והאידיאולוגית לבין מה שאנו מצליחים לעשות, מתוך רצון להמשיך ולראות במפלגה מובילת הדרך וממשיכת היצירה של בניין החברה והמדינה.

 

אני מאמינה כי אנו חיים בתקופה התובעת יותר מאמצים של בנייה מחודשת, תוך גיוס כוחות לבניית אלטרנטיבות המבינות את צורכי החברה והיחיד בה, את צורכי הביטחון מבלי לוותר על החתירה לשלום.

 

וברוח חג הפסה הקרב: "תבן אין ניתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו עשו" - לנו כן ניתן התבן ועלינו לקבל על עצמנו את העשייה ולבנות לבנה אחר לבנה עתיד טוב יותר לנו ולדורות הבאים.

 

ושוב תודה על תרומתך למימוש יום זה.

 

בברכה

חניק מרשק

 

העתק:

זאב (ולוולה) שור- מזכיר התנועה הקיבוצית

ח"כ שלי יחימוביץ- יו"ר מפלגת העבודה

חיליק בר- מזכ"ל מפלגת העבודה

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית