ברכת שנה טובה לכל הפעילים במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית