מכתב תודה לחותמים על העצומה לביטול הקיצוץ בקיצבאות הזיקנה

 

לכבוד
מרשק חנה
 

ג.נ.,

לחותמות ולחותמים על העצומה לביטול הקיצוץ בקצבאות הזקנה

 

שדולת גמלאים-חיפה אשר יזמה והפיצה את העצומה לביטול הקיצוץ בעדכון קצבאות הזקנה מבקשת להודות לך בזאת על תמיכתך וחתימתך על העצומה. יחד עמך חתמו למעלה מ84,000 - נשים וגברים מכל שכבות הציבור הישראלי.
בהצלחה רבתי זו נטלו חלק גם עמותת "כן לזקן", המשרד לענייני גמלאים וארגונים חברתיים נוספים.


כיום ידוע כבר שהמשימה הצליחה במלואה, וכי הקיצוץ בסך של 1.5% מגובה העדכון של הקצבאות בוטל לחלוטין!


קצבת הזקנה שלך עודכנה במלואה על פי העלייה במדד המחירים לצרכן בשנה החולפת, וכנ"ל יהיה גם בתחילת שנת 2012.


עמדנו כולנו במבחן התוצאה!


בעקבות תהודת העצומה, נפגשנו בכנסת עם ח"כ אורית נוקד, יו"ר שדולת גמלאים בכנסת ישראל, והשגנו התחייבויות תמיכה של ח"כים נוספים ואישי ציבור נוספים, אשר עמדו לצדנו במאבקנו הצודק כנגד המנסים לנצל את העדר נציגות הגמלאים בכנסת ובממשלה.


ישנם נושאים נוספים רבים הנוגעים לנו, גמלאי ישראל, אשר לא באו עדיין על פתרונם: חקיקת חוק אשפוז סיעודי במסגרת חוק הבריאות; הפעלה מלאה של חוק האזרחים הותיקים; הבטחת הביטחון האישי; סל התרופות הייעודי ועוד.


כדי להשיג כול אלה, על כולנו להבטיח מעורבות, לבנות בסיס כוח, להגיע לנוכחות במסדרונות ההשפעה ברמה הארצית וברמות המקומיות. עלינו למַנֵּף את היותנו למעלה מ-10% מאוכלוסיית המדינה - 750,000 גמלאיות וגמלאים!


בברכה, בתודה ובהצלחה,
עמותת "שדולת גמלאים חיפה", אלי לנדאו יו"ר
עמותת "כן לזקן", נתן לבון יו"ר

ע.ר. 580434074 רח' הנביאים 20, חיפה טל' 077-466-1335

 

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית