18.1.2011

לאורית שלום רב !

 

על אף מכתב הפרדה שקיבלנו ממך בדוא"ל, רבים, ואני בתוכם, הצטערנו ואף כעסנו על צעדיך, לעזוב אותנו בהיחבא ובמחתרת כשותפת סוד לברק ולביבי, כאשר חבריך ובוחריך מקבלים את המידע מן התקשורת ולאחר מעשה, כך לא נוהגים, גם אם אין הסכמות על המשך הדרך המשותפת !!!

 

זה נראה כהונאה של ציבור שנתן לך את אמונו הבלתי מסויג, הרי נבחרת בקולות מחוז הקיבוצים ולא ע"י כלל ישראל! לפחות, מבחינת ההגינות, היה עליך להביא לדיון במחוז את כוונותיך, אולי היינו משכנעים אותך להימנע מצעד כל כך מעליב ופוגע. ההסבר שלך על המצב במפלגה, אף כי כולם היו מודעים לו, חייב היה להתברר בתוכנו לפני מעשים נמהרים ונסתרים מעיני הציבור.

 

מאד מקווה שניתן עדין לתקן את המעוות, ושהשדרוג והצופר שקיבלת לא יסנוור את עיניך.

 

בידידות ובהצלחה

צבי שהם גבת

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית