מכתב תודה של מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור, לשלום שמחון, בעקבות ישיבת הממשלה בדגניה

‏י"א חשון תשע"א

‏19 אוקטובר 2010

לכבוד

ח"כ שלום שמחון

שר החקלאות ופיתוח הכפר

 

הנדון: תודה על פועלך

 

שלום שמחון, ידידי ומכובדי!

 

עברנו יחד ישיבת ממשלה, שרצינו כי תביא בכנפיה בשורה של התקדמות והישגים לתנועה ההתיישבותית ולתנועה הקיבוצית המציינת מאה שנות קיבוץ.

 

אין ספק, כי במעורבותך הפעילה בכל שלב ובהבנתך את גבולות הרצוי והאפשרי כאחד, תרמת תרומה מכרעת לכך, שבישיבת ממשלה זו - ישיבה חשובה בהיותה ישיבה מן המניין - תתקבלנה הצעות ויסומנו קווי פעולה, אשר, אכן יביאו לשיפורים ולשינויים בנושאים הממתינים זה זמן רב להתייחסות מעשית ולגיבושם לתכנית.

 

אנו עדיין מציינים בהתרגשות שדווקא ממשלה זו היא שנענתה לפנייתנו וקיימה ישיבה בקיבוץ, אך אין ספק, כי היא הייתה עלולה להיזכר כטקס חסר משמעות מעשית, לולא היית אתה בין העומדים על כך, שיעלו בה לא רק רעיונות כי אם גם הצעות, שכולנו רוצים לראות בהתגשמותן במהרה בימינו.

 

על תרומתך זו ועל היותך שותף מתמיד במאבקיה של התנועה הקיבוצית והתנועה ההתיישבותית כולה לייצוב מעמדה כגורם משמעותי בר קיימא ובעל ערך בחברה ובמציאות הישראלית - קבל נא את תודתנו החמה.

 

כדבר השיר - "עוד הדרך רב..." ובטוחני כי ניפגש במהלכה להמשך שיתוף הפעולה בינינו למען ההתיישבות והכפר בישראל.

 

בכבוד רב

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

ח"כ אהוד ברק - שר הביטחון ויו"ר מפלגת העבודה


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית