מכתב תודה והוקרה לחניק מרשק על התגייסותה לאיסוף תרומות לילדי המצוקה בדימונה
 

24.9.2009

ניסים פרץ (סא"ל מיל')

ת.ד. 1164 דימונה מיקוד 86111

E-mail: Pn2@zahav.net.il

טלפקס: 077-4005449

נייד: 2761200- 052


לכבוד

חניק  מהרשק

 

שלמי תודה והוקרה, על התגייסותך לאיסוף תרומות, למען ילדי-המצוקה בדימונה, ומשפחותיהם הנזקקות.

אנו אסירי-תודה לך על המשך ה"מסורת" העקבית, רבת-השנים, של סיוע, עזרה ותמיכה למשפחות קשות-יום בדימונה ובסביבה. משפחות שבזכות תורמים-מתמידים כמוך, וכמו חבריך, יכולות, לפחות לחוג חג בלי שעננת-מצוקה תעיב על שולחנן.

יהי רצון שתזכי לשנה טובה ומאושרת, שנה בה יתגשמו לטובה כל משאלות-לבך.

 

שלך בתודה

 

 

 

 

בכבוד רב, ובהערכה רבה

בשם צוות לדימונה מלב אל לב

 

נ.ב מכתבי תודה נשלחו לכל התורמים

 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית