"מועדון ראשי הממשלה" בישראל - בעד אהוד ברק כראש ממשלה - דעה אישית
"מועדון ראשי הממשלה"   בישראל   - דעה אישית

07.01.2007

 

"מועדון ראשי הממשלה" בישראל, איננו עוד סתם איזה מועדון רגיל בשורת המועדונים המקובלים בעולם הרחב, שכן בעל התפקיד, זה אשר זכה להימנות על חבריו, ראש ממשלה במדינת ישראל, איננו דומה בדבר וחצי דבר לעמיתיו האחרים הניצבים בראשי הקבינט בעולם החופשי הרחב.

 

ראש הממשלה בישראל, כל ראש ממשלה, כפי שהוכיחה לנו ההיסטוריה הקצרה של מדינתנו, נדרש חדשים לבקרים לדון ולקבל החלטות הרות גורל הקשורות ל"סלע" קיומנו (כהגדרתו של נתניהו). מן המפורסמות, שמשעת כניסתו של הנבחר לכהונה לחדר ראש הממשלה, הוא הופך באחת להיות האדם הבודד ביותר במדינה. בין השאר, בזכות הכוח הגדול ביותר והאחריות הרבה ביותר הטמונים בתפקיד ראש הממשלה במבנה השלטוני בישראל. העוצמה והרגישות גדלים במאות אחוזים על אחת כמה וכמה, כאשר ראש הממשלה משמש באותה העת גם שר-הביטחון.

 

מעטים מאוד האנשים אשר חיים עמנו כיום, שהתנסו בשני התפקידים הכבדים הללו: ראש הממשלה ושר-הביטחון בו זמנית. שמעון פרס ייבדל לחיים ארוכים ואהוד ברק - הינם שני האנשים היחידים שזכו לשאת את המשא הכבד של שני התפקידים ביחד בו זמנית. בנימין נתניהו ואהוד אולמרט, שניהם כאחד, זכו לשמש רק בתפקיד ראש הממשלה ואת תפקיד שר-הביטחון, על כל האחריות הגלומה בו, העבירו לאחר. נחטא לאמת ההיסטורית, אם לא נזכיר גם את אריאל שרון אשר כיהן בשני התפקידים הרמים - אבל במועדים שונים.

 

ב-29 במאי 1997, שלושה ימים לפני הפריימריז דאז ב"עבודה", במהלכה התמודדו אהוד ברק ויוסי ביילין זה מול זה, כתבתי את הדברים הבאים:

 אהוד נמנה על אותם המעטים אשר ב-15 השנים האחרונות, בתוקף תפקידיו כאלוף הפיקוד, ראש אמ"ן, סגן הרמטכ"ל, רמטכ"ל, שר הפנים ושר החוץ, היה במרכז קבלת ההחלטות הלאומיות ורכש את הניסיון האמיתי הדרוש למנהיג מהשורה הראשונה במדינת ישראל. בנוסף, בהיותו בן משק שהוריו וחלק מבני משפחתו האחרים עדיין נמנים על חברי התנועה הקיבוצית, ידוע גם בעמדותיו החיוביות והאוהדות כלפי התנועה וחבריה, והתחייבויותיו לתמיכה בנו בעתיד הנן כספר פתוח.

 

מאז בחירתו כיו"ר המפלגה, נבחר אהוד ברק גם לתפקיד ראש הממשלה ושר-הביטחון במדינת ישראל וזכה לשבת בחדר "הסגלגל" שבו מתקבלות ההחלטות החשובות והחיוניות ביותר לעצם קיומה של מדינת ישראל. כך שלרזומה המצטבר והמפואר של אהוד ברק כיום, אפשר לצרף את מכלול הניסיון העמוק והידע בעלי המשקל הגבוהים ביותר הנדרשים מכל מועמד למילוי אחד מהתפקידים החשובים הללו.

 

החלטה העומדת על סדר היום בפני חברי מפלגת "העבודה" לקראת הבחירות בפריימריז הקרובים, לגבי המועמד אשר יכול להיכנס לנעליו של שר-הביטחון מטעם מפלגת העבודה, מציבה את אהוד ברק כבעל הניסיון היחידי אשר יכול לתרום לשיקום צה"ל, מערכת הביטחון והביטחון הלאומי של מדינת ישראל. כל זאת, בצד ההתאמה המלאה להיות גם מועמדה של מפלגת העבודה בבחירות הבאות לתפקיד ראש הממשלה, כשממול עשויים להתמודד שני ראשי ממשלה: בראש "קדימה" - אהוד אולמרט ובראש "הליכוד" בנימין נתניהו. אף מועמד אחר במסגרת מפלגת העבודה, אם כל הצניעות המתבקשת, איננו יכול להציג רקורד מרשים לאף אחד משני התפקידים: שר-הביטחון וראש הממשלה במדינת ישראל. היחיד היכול והמסוגל להתמודד וגם להוביל לניצחון המיוחל הנו אהוד ברק.

 

                                                                        ישראל חולתי - כיסופים

  


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית