...הו כתם... שותת...! - שיר
...הו כתם..שותת

ג בחשוון תשס"ז 25.10.2006

 

דוד דרומלביץ


אתמול נזרע זרעון פורענות נוסף.

קיצוב עונשו של רוצח הדמוקרטיה-מתקרב.

הרגע בו ירקדו על הגגות ויחגגו - צפוי.

 

עם ישראל וארץ ישראל, צופים דומעים,

בדעיכת השפעתה של תנועת העבודה הציונית.

 

הצפי הוא, שבבחירות הקרובות, תשתנה

ללא הכר- המפה הפוליטית.

הצפי הוא, שאופייה של מדינת ישראל,

ישתנה ללא הכר.

יועצם - "המפץ הגדול".

אני שואל:

למה? מדוע? איך זה מתאפשר?

חברים:

הכתובת-על הקיר-קראו והפנימו!

מדוע אנחנו ממאנים לקרוא אותה?

חברים:

ערכינו ,אינם ערכים.

מעשינו,אינם נחשבים!

חברים:

עת להתעשת!

עלינו לחזור באופן מיידי לתוכנית עבודה:

חינוכית-רעיונית-חברתית!

ואז

אולי

נחזור להיות:

מראי ומורי דרך לדור הצעיר.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית