חבר קיבוץ הוא גם אזרח!

12.2.2006

 

מעטים בין אזרחי ישראל יכולים להגיד על עצמם, כי אין כל השפעה לשלטון במדינה על חייהם הפרטיים. אם יש כאלה - חברי מצובה ותושביה אינם ביניהם! מצבנו הביטחוני - תלוי בתגובות צ.ה.ל., שכולן נקבעות בצמרת הפוליטית. בתור משלמי מס הכנסה, רווחתנו מדודה על ידי קברניטי הכלכלה הקובעים את הנחות המס לתושבים באזור הגבול. וגם בקטנות: מי שמשתמש בתחבורה ציבורית יודע להעריך את המחיר המסובסד של אוטובוס, הנכנס לחצר שלנו.

 

מצבנו המיוחד חושף אותנו להשפעת החלטות ממשלתיות נוספות: "מנהל מקרקעי ישראל" מכתיב כבר היום את אפשרויות הגידול של הקיבוצים בעתיד. יש מי שסבור שאין יסוד לתביעתנו על הבית, אותו בית קטן שבנינו ושמרנו, כאשר עוד לא הייתה מדינה בישראל. שינוי בייעוד הקרקע חיוני לכל פיתוח. קביעת המחיר גם הוא נושא פוליטי.

 

בחודשים האחרונים אנחנו עדים לטלטלה גדולה המפרקת ומצרפת מפלגות כתוצאה של שינויי עמדה של אישים מובילים בפוליטיקה של ישראל.

 

המדינה שלנו, ללא גבולות מוכרים, נדרשת על ידי מעצמות העולם להגיע להסדר, כי המתח המתמשך במזרח התיכון מהווה מקור להתלקחות.

 

אבל אנחנו עסוקים בעבודה ובמחשבה למען קיום משפחותינו. תשומת לבנו נתונה לנושאים הקרובים לנו - כל אחד לביתו. כך אפשר להסביר, שרק מעטים התפקדו למפלגת העבודה ואינני בטוח, שרבים  עוקבים אחרי הנעשה ב"מר"צ". האם אנחנו - כן, בלשון רבים, כל כך מוגנים, שנוכל לעשות מעשה המבטיח את עתידנו, בלי לסמוך על מוקד בעל השפעה בזירה הפוליטית?

    

מפלגת העבודה הייתה בעבר בית טבעי לחלק מן התנועה הקיבוצית. חבל, שהזזת שמעון פרס למקום כבוד נעשתה באמצעות ההתמודדות של עמיר פרץ, שהצליח בקושי להשיג שלושה כיסאות בכנסת היוצאת. זאת אומנם מפלגתם של "הוועדים החזקים" אבל ממתי הפכה החולשה למעלה רצויה?

 

חבריה בעיר, עד להצטרפות "עם אחד", שייכים למעמד הביניים המבוסס ויש בה עצמאיים וגם שכירים.חברי קיבוץ - או שהם שייכים למעמד זה או -  שואפים לחיות כמוהו.

 

ואם עדיין לא התפרסם "המצע הרעיוני" של מפלגת העבודה למחצית השנייה של עשור א' במאה החדשה, יש לצפות לכך, כי בעיות חברתיות יתפסו בו מקום, כי בין מחבריו  רבים הם ידידינו. מצע כזה צריך לחייב את הממשלה, בה תשתתף מפלגת העבודה.

 

אם היא תהיה בה גורם בעל כוח או שהעבודה אפילו תרכיב קואליציה אחרי ה-28 למרץ,  זה תלוי  גם בנו. אין ספק, שעמיר פרץ  יכבד מחוז קיבוצי חזק.

 

 

                                                            דן כרמי, מצובה                          

                                                                                                           


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית