השר שלום שמחון: מדוע הצבעתי בעד התקציב

ט' אב, תשס"ה

14 אוגוסט, 2005

 

חברים יקרים

 

שלום רב,

 

השבוע אישרה הממשלה את תקציב המדינה. על אף התנגדותם של חברי, שרי העבודה, בחרתי להצביע בעד התקציב לאחר שהאוצר נענה לכל דרישותי.

 

דרישתי המרכזית שנענתה על ידי האוצר, היא ביטול שתי הגזירות הקשות שהוטלו על החקלאים:  הרפורמה בענף החלב, שיישומה היה פוגע ב-1500 משפחות במושבים וב-240 קיבוצים, והרפורמה בענף הלול הנוגעת ל-3000 מגדלים, שביצועה היה אמור להיות מיידי.

 

בנוסף, נענה האוצר לדרישתי להשוות את התמיכה הממשלתית בין הנגב והגליל. למעשה סוכם כי בכל מקום בו מופיע בהצעת התקציב 'הנגב' יתווסף גם 'הגליל'.

 

כמו כן, באמצעות הצבעתי הבאתי להגדלת תקציב המשרד לאיכות הסביבה, שעמד על 170 מיליון ₪ בלבד,  ב-100 מיליון ₪. תוספת תקציבית זו תשדרג את המשרד ותאפשר לנו לשפר את איכות חייהם של תושבי ישראל.

 

ברצוני להדגיש כי כנציג ההתיישבות במפלגת העבודה, היה חשוב לי למנוע כל פגיעה במגזר החקלאי. אני שותף מלא למאבקה של מפלגת העבודה לצמצום העוני, אבל הצבעתי והישגי הבטיחו כי לא יתווספו עניים חדשים בישראל מקרב המגזר החקלאי, וכי התקציבים שיופנו לגליל ישפרו את מצבם הכלכלי של תושביו.  

                                      

אני מצרף בזאת קטע מכתבה שפורסמה בגלובס ב-10 באוגוסט. אשמח לשמוע הערות ותגובות בעניין זה או בכל עניין שתמצאו לנכון.

  

                                              שלכם,

 שלום שמחון

השר לאיכות הסביבה


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית