הוועדה לפיקוח על מהימנות ותקינות המפקד

לכבוד

מר מנחם חכמון, עו"ד

יו"ר המוסד לבירור עתירות

העבודה

30.5.2005 

ח.נ.,

 

                              הנדון: הוועדה לפיקוח על מהימנות ותקינות המפקד

 

בעקבות פנייתך אלי , כחברת הוועדה בנדון (להלן:"הוועדה לתקינות המפקד"), בבקשה  שאדווח לך על הידוע לי באשר להתנהלותה של הוועדה, הריני לפרט כדלקמן:

 

א. למען הסדר, אקדים ואומר כי הוועדה לתקינות המפקד מונה 3 חברים:עו"ד נמרוד

      אשכול-יו"ר, מאיר פלבסקי, ואנוכי הח"מ, עו"ד נירה סטופאי שוורץ, וכי מוננו

      לתפקידנו ב- 2002 ע"י קודמתך  בתפקיד, עו"ד שפרה גליק.   

      למותר לציין שאנו אמורים לבצע תפקינו זה בוועדה לתקינות המפקד ללא שכר,

      ללא החזר הוצאות, וללא משוא פנים, כמובן, ואף נדרשנו לחתום על הצהרה

      מתאימה.

 

ב. אני סבורה שעבודת הוועדה לתקינות המפקד לקתה בשיבושים קשים, והיא

     עצמה ראויה לבדיקת תקינות.

 

ג. להלן מנויים ליקויים  בהתנהלות הוועדה לתקינות המפקד, על חבריה ומשתתפיה:

 

    1. חשיפת טפסי המפקד ואמצעי התשלום המצורפים להם, בפני אדם

        חיצוני, בלא הבאת הנושא לדיון ולהחלטת כל חברי הוועדה לתקינות

        המפקד.

 

    2. בדיקה, בתשלום, של טפסי המפקד ע"י עובד שכיר של חבר הוועדה

        לתקינות המפקד.שכרו של העובד ישולם ישירות לחבר הוועדה

        לתקינות המפקד.

 

    3. מסירת טפסי המפקד לבדיקת אדם חיצוני בעתוי בו הוגשו טפסי

        מתפקדים חדשים רק מטעם מתמודד אחד לראשות המפלגה:עמיר

        פרץ.

 

    4. הדלפה שיטתית ומגמתית של תוכן ישיבות הוועדה לתקינות המפקד,

        לכלי התקשורת.

 

    5. הדלפת הפניה למשטרה בענין טפסי ההתפקדות לכלי התקשורת,

        לרבות הדלפת ייחוסם למתמודד:עמיר פרץ.

 

     6. פנית יו"ר הוועדה לתקינות המפקד, ליועהמ"ש לממשלה, בלא הבאת

        הנושא לדיון או להחלטת הוועדה לתקינות המפלגה.

 

    7. הדלפת הפניה ליועהמ"ש לממשלה לכלי התקשורת.

 

    8. פניה למשטרה, בטרם היה סיפק בידי כל חברי הוועדה לתקינות

        המפקד, לבדוק הטפסים החשודים, לכאורה, ולגבש עמדה.

 

    9. אי בהירות ושיבושים בנושאים הבאים: הרכב המשתתפים בדיוני

        הוועדה לתקינות המפקד, תאום הישיבות עם חבריה והוצאת

        פרוטוקולים מישיבותיה.

 

ד. להלן השתלשלות כרונולוגית המבטאת ומדגימה את האמור לעיל, ביתר פרוט

     והרחבה:

 

1. ישיבתה הראשונה של הוועדה לתקינות המפקד "בקדנציה" של המפקד הנוכחי,

    התקיימה ביום 27.3.05 ,בלא תאום עימי, וישיבתה השניה קויימה ביום 11.4.05.

 

2. ביום 19.4.05 נודע לי, באמצעות קריאת כתבתו של העיתונאי נדב אייל בעתון

    "מעריב", כי טפסי מתפקדים למפלגה נמסרו לאדם שאינו חבר הוועדה ושאינו עובד

    מינהל מפקד וחברות במפלגה, מר איציק אייזנברג,  וכי מבדיקת הוועדה עולים

    כביכול , חשדות כבדים לזיוף, שיתכן ויחייבו פנייה למשטרה.

    הוועדה מונה 3 חברים, אני כאמור אחת מהן, ולא היה ידוע לי דבר, לא על בדיקת

    הטפסים ע"י אדם חיצוני לוועדה ולעובדי המפלגה, לא על בדיקת הוועדה ממנה

    עולים חשדות לזיוף ולא על כוונה לפנות למשטרה.

 

3. מברור שעשיתי עם מנהלת מינהל מפקד וחברות, הגב' תמי פלח, הסתבר לי כי

    נדרשה עוד קודם לישיבת הוועדה לתקינות המפקד מיום 11.4.05, ע"י עו"ד נמרוד

    אשכול, לתת טפסי  מתפקדים למר איציק איזנברג, שהינו עובד שכיר של מר מאיר

    פלבסקי, חבר  הוועדה.

    ברורי העלה שמר איציק איזנברג אמור לבצע את בדיקת טפסי המתפקדים-בתשלום,

    ומאחר ואיזנברג הינו עובד שכיר של מר מאיר פלבסקי, הכסף בגין עבודתו אמור

    להיות משולם ע"י המפלגה למר פלבסקי.

    (אבקש לציין כי מר פלבסקי ומר איזנברג אישרו בפני הוועדה את האמור, בישיבתה

    מהשבוע שעבר).

 

4. ביום 19.4.05, נשלח אלי פרוטוקול מישיבת הוועדה לתקינות המפקד מיום

     11.4.05.מהשוואה בין  הפרוטוקול לכתבה הנ"ל שפורסמה כבר ביום 15.4.05, עולה

     כי הכתב נדב אייל מצטט מילה במילה אחד מסעיפי הפרוטוקול.

 

     (אגב, הפרוטוקול מיום 11.4.05, הוא הפרוטוקול  היחיד מישיבות הוועדה לתקינות

     המפקד שהגיע לידי. "בקדנציה הקודמת" של הוועדה לתקינות המפקד, היה נהוג כי

     לאחר ישיבת הוועדה, הפרוטוקול, שנרשם ע"י תמי פלח, היה מודפס, מועבר לחברי  

     הוועדה כשזכרון הישיבה טרי במוחם, מתוקן במידת הצורך, וכמובן-לא מוצא דרכו

     לכלי התקשורת.)

 

5.  למען הסדר, אבקש לציין כי כפי שנמסר לי באותה עת, איציק איזנברג בדק רק

     טפסי  מתפקדים חדשים שיוחסו למתמודד עמיר פרץ, מאחר והמתמודדים

     האחרים  התכוונו להשהות הבאת טפסי המתפקדים באמצעות אנשיהם, עד ליום

     האחרון של  המפקד: 15.5.05.

 

6.  מהאמור  לעיל עולה, שכבר בראשית עבודת הוועדה לתקינות המפקד  ב"קדנציה"

      זו, נפלו השיבושים הבאים:

 

       א) נושא כמו:מסירת טפסי המפקד לבדיקת אדם חיצוני, לא מובא לדיון ו/או

            להחלטת כל חברי הוועדה לתקינות המפקד.(בסה"כ:3 חברים, כאמור).

 

       ב)  תוצאות בדיקתם של טפסי המפקד ע"י אותו אדם חיצוני-לא רק שלא מובאים

            לידיעת כל  3 חברי הוועדה לתקינות המפקד, אלא הם גם מודלפים לעתון, יחד

            עם תוכן ישיבת הוועדה.

 

       ג)  האדם החיצוני שהתבקש לבדוק את טפסי המפקד, הינו עובד בשכר של חבר

            הוועדה לתקינות ולמהימנות המפקד.

 

      ד)  הטפסים הנבדקים, הינם כאלה שהובאו מטעם מתמודד אחד: ח"כ עמיר פרץ.

 

7.  לא יכולתי ולא רציתי להיוותר אדישה לאמור, ומצאתי לנכון להביע בקורתי במכתב

     ליו"ר הוועדה לתקינות המפקד.

     אבקש לצרף לעיונך מכתבי לעו"ד נמרוד אשכול, מיום 20.4.05, המחזיק 2 עמודים,

     והמדבר בעד עצמו.

 

8.  אני סבורה שאין צורך להכביר מילים באשר  למשמעות האמור ולהשלכותיו

     המשפטיות , ומטעמי זהירות לא אוסיף בהקשר זה.רק אומר, שגם בכך די היה על

     מנת לעורר סימני שאלה, אם לא  יותר מזה באשר להתנהלות הדברים, אולם בכך

     לא תמה ההתנהלות החמורה, לטעמי.

 

9.  לאור האמור ולבקשתי, כונסה הוועדה לתקינות המפקד לישיבה מיוחדת ביום

     21.4.05. בישיבה הנ"ל חזרתי על עמדתי ביחס לאי תקינות העסקתו בשכר ע"י

     הוועדה לתקינות המפקד, של עובדו  של חבר  הוועדה.

     כן, הצעתי  לחברי הוועדה לתקינות המפקד לעשות מאמץ ולנסות לבדוק בעצמנו את

     טפסי ההתפקדות באופן מדגמי, על מנת לעמוד על  סוגי  הליקויים, אם בכלל,

     בטפסי ההתפקדות, כשם שעשינו זאת במפקד הקודם, עובר להתמודדות  בין 

     השר  בנימין בן-אליעזר לבין ח"כ עמרם מצנע.

 

     סברתי  שעל סמך בדיקתנו וממצאנו, ואם נראה שזה מעבר ליכולתנו מבחינת

     ההיקפים או המומחיות-נעזר באנשי מקצוע, בלתי תלויים, שאינם עובדים של חברי

     הוועדה לתקינות המפקד.

 

     בנוסף, חזרתי על גישתי שאין זה תקין וראוי, שהחלטות וצעדים שעושה הוועדה

     לתקינות המפקד, ובמיוחד וועדה כה מצומצמת של  3 , יעשו ללא דיון והתייעצות

     עימי ואף לא ידווחו לי בדיעבד, ויתרה מזאת- יוודעו לי רק מכלי  התקשורת, לאחר

     הדלפתם.בעניין זה, זכיתי להסכמה, להתנצלות ולהבטחה כי תופעה זו לא תישנה.

 

10. אוסיף כי הישיבה הנ"ל מיום 21.4.05, היתה הישיבה היחידה בה התכנסו חברי

     הוועדה לתקינות המפקד בלבד, בלא משתתפים נוספים.בישיבות אחרות ההרכב

     השתנה, פעמים מבלי שנודע לי על כך מראש,  ומבלי שאדע מי היוזם לכך

     ומדוע.בחלק  מהפגישות נכחו בהרכב כזה או אחר נציגי  המתמודדים, ח"כ דני יתום

     ועוזרתו-רונית, עו"ד אלדד יניב, משה כהן, רפי אלול  ודודו פדות. 

     בקשתי כי לישיבות הוועדה לתקינות המפקד יוזמן מבקר המפלגה:אברהם סולומון,

     שהוזמן לישיבות  "בקדנציה הקודמת" של הוועדה- לא התקבלה ע"י חברי לוועדה.

 

11. ביום 1.5.05 התכנסה הוועדה לתקינות המפקד פעם נוספת.לפתע, במהלך ישיבה

     טעונה, בתגובה על הנאמר, בקש מאיר פלבסקי, בנוכחות נציגי המתמודדים ועו"ד

     אלדד  יניב, להציג לעו"ד נמרוד אשכול ולי, ורק לשנינו בלבד, דוגמאות של טפסי

     מתפקדים  שהיו ברשותו,  בהם החתימה על השיק, שצורף לטופס ההתפקדות, אינה

     זהה, לכאורה, לחתימה על  טופס ההתפקדות.

 

     אני כשלעצמי, הספקתי לראות בחטף וממרחק  מה, באותו מעמד, טופס התפקדות  

     אחד או שניים כאלה, ואף לא אחזתי אותם בידי.

 

     הטפסים יוחסו  על ידי מאיר פלבסקי למתמודד עמיר פרץ.פלבסקי לא הציג טפסים

     אלה, במהלך הישיבה  הנ"ל ליתר הנוכחים, ואני לא ראיתי אותם לפני כן.

     עו"ד אלדד יניב, בקש מייד להגיב, וטען שמדובר בחשד חמור לעבירה פלילית

     שתדווח  על ידו למשטרה, וכי הוא יעשה דרכו למשטרה מייד עם תום הישיבה.

 

     אודה שחשתי אי נוחות רבה, ואף מעבר לכך-חששתי שאנו מתומרנים.

 

     אם הדברים היו מתנהלים כפי שאני רואה לנכון, פלבסקי היה מראה הטפסים

     המדוברים, מייד עם התגלותם, לכל חברי הוועדה לתקינות המפקד, ולא בחטף

     וב"נפנוף" במהלך ישיבה, היינו בודקים הטפסים החשודים, הדין הרלבנטי ותקנון

     המפקד ומגבשים עמדתנו (ראה גם סעיף 13 למכתבי זה להלן).

     יתכן ולאחר בדיקה כאמור, היינו מגיעים בסופו של דבר לאותה מסקנה ואף מגישים

     תלונה במשטרה.

     אולם במצב דברים זה בו יועמ"ש מודיע כאמור, כל מי שהיה מביע התנגדות למהלך 

     הפנייה המיידית למשטרה, היה עלול להיחשב חס וחלילה  משלים עם זיוף לכאורה

     ו/או לא מקיים חובתו החוקית.

 

12. מספר שעות לאחר תום הישיבה הנ"ל מיום 1.5.05, קבלתי בפקס. העתק פנייתו

     הכתובה של  עו"ד אלדד יניב  למשטרת ישראל.

     לתדהמתי הרבה, כבר באותו יום דווחו כלי התקשורת על הפנייה הנ"ל של עו"ד

     יניב.

 

13. ביום 19.5.05 התכנסה הוועדה לתקינות המפקד לישיבה נוספת, והפעם בנוכחות

     החוקר הנזכר בסעיף 3 לעיל: איציק אייזנברג  ובנוכחות 2 גרפולוגים.

     שמענו דיווח על ממצאיהם של החוקר והגרפולוגים מבדיקת טפסי המפקד עד כה.

     לשאלתי הם השיבו כי הם בודקים את כל טפסי המפקד, אם כי הדבר לא הסתדר לי

     עם המספרים שנמסרו בקשר לקצב עבודתם, בהשוואה לקצב ההקלדה של טפסי

     המפקד.

 

     כן, נערך דיון באשר  לדרישות החוק והתקנון בקשר עם התפקדות למפלגה, נבחנו

     טופס ההתפקדות ואמצעי התשלום ונדונו הליקויים והפגמים שנזכרו ע"י החוקר

     והגרפולוגים, והשלכותיהם לאור הדין המחייב ונוסח  הטופס.

     עו"ד אלדד יניב אמר, ביוזמתו, כי יעביר למחרת לחברי  הוועדה מסמך עם כללים

     כתובים בהקשר  זה.לא קבלתי מסמך כזה, ולא ידוע לי שהוצא כזה, על כן אין

     ביכולתי לצרפו למכתבי זה.

     בנוסף, נדונה הצלבת שמות המתפקדים עם מתפקדי הליכוד, ותקציב  נדרש

     לפעילות הוועדה.

 

14. ושוב, "כמיטב  המסורת", לאחר תום הישיבה הנ"ל מיום 19.5.05, דווחו כלי

     התקשורת על תוכן  הישיבה, כשהדיווח מלווה בדיסאינפורמציה וכולל  ציטוט  מפי

     החוקר איציק איזנברג, הנ"ל, ביחס  לממצאי בדיקת הטפסים.

 

15. ביום 23.5.05, שמעתי לראשונה בכלי התקשורת , שעו"ד נמרוד אשכול, פנה

     ליועהמ"ש לממשלה, מני מזוז, בנושא מפקד החברים בעבודה, וכי מאיר פלבסקי

     טוען במכתבו ש-50% מהטפסים שנבדקו-חשודים כמזוייפים.

     מעיון בעתון "ידיעות אחרונות" מיום 24.5.05, אני אף לומדת מגב' נחמה דואק,

     שהמשטרה קבלה יום קודם עדויות חדשות לאי תקינות המפקד, ודיווח על אחת

     מההקלטות שבוצעה בבית שאן.

 

     לתומי סברתי שלפנייה כה דרמטית ליועהמ"ש בעניין שמסור לוועדה לתקינות

     המפקד, תקדם התייעצות או לפחות דיווח מקדים, ואפילו למען הנימוס, עם חברת

     הוועדה לתקינות המפקד, הח"מ.אולם, לצערי, חברי לוועדה בחרו שלא להתייעץ או

     לדון בכך עימי.

     אעיר, שמאיר פלבסקי שוחח עימי ממושכות בטל' בצהרי אותו יום, והוא לא אמר לי

     דבר על כוונה לפנייה כזו.

     כן, העתק ממכתביהם של עו"ד אשכול ופלבסקי, הועברו לי  בפקס. ממשרדו של

     עו"ד אלדד יניב.

 

16. בשולי הדברים, אוסיף, שביום 25.5.05, קבלתי העתק  ממכתבו של עו"ד חיים בן

     עמי מאותו יום, נציגו של המתמודד: אהוד ברק, ממנו למדתי כי הוא זומן לישיבה

     דחופה יום קודם לכן בעניין עשיית הוועדה לתקינות המפקד, אלא שלהפתעתו לא

     נכח בה איש מחברי  הוועדה, ועו"ד אשכול שזומן לישיבה הביע עמדותיו טלפונית.  

     אבקש להדגיש כי לא זומנתי לישיבה הנזכרת במכתבו הנ"ל של עו"ד בן עמי.

     כן, על המכתב המוסכם שנשלח לעו"ד אשכול על דעת כל המתמודדים, והנזכר

     בסעיף 3 למכתבו הנ"ל של עו"ד בן עמי , נודע לי מכלי התקשורת בלבד.

 

17. מהאמור, עולה, בין היתר, כי "חברי  כבוד" בוועדה לתקינות המפקד, הינם כלי

     התקשורת, ופעמים רבות , כחברת הוועדה אני לומדת מהם מה אומרים או עושים

     חברי לוועדה ומשתתפים אחרים בה (ותודה מיוחדת לעיתונאית "ידיעות אחרונות"

     הגב' נחמה דואק, שאני מקפידה לקרוא את מאמריה על מנת להתעדכן).

 

18. איני רוצה לעסוק בפרשנויות או בניתוחים מי מעוניין ששמו יככב באמצעי

     התקשורת, מדוע, באיזה הקשר ואלו מטרות אישיות ו/או מחנאיות פרסומים אלה

     משרתים.כן, לא אעסוק במניעים לאי הבאת עובדות ונושאים לעדכון, לדיון

     ולהחלטה, בהתאמה, בפני כל 3 חברי הוועדה לתקינות המפקד.אעסוק במבחן

     התוצאה.

     הפרסומים בכלי התקשורת לא רק שאינם משרתים את המפלגה, אלא גורמים לה

     נזק  חסר תקנה.

 

     מפקד העבודה, שנועד לפתוח את שורות המפלגה, להזרים לעורקיה דם חדש,

     ולהפגין בפני הציבור אלטרנטיבה שלטונית הגונה, ראוייה ורבת תומכים-הופך,

     "בזכות" חברנו-לקרקס העבודה.

 

19. ולסיום, איני יכולה להשלים עם מצב בו ידוע לחברים כי במעשיהם הם מזיקים

     ישירות  למפלגה, ופוגעים בכל נורמה ראוייה, אולם הם  מעדיפים במודע אינטרסים

     צרים, אישיים או מחנאים.

     לצערי, נורמות פסולות אלה, שמתבטאות בתפקוד ובהחלטות לא ענייניות ונגועות,

     חדרו זה מכבר למוסדות המפלגה.

     לחברי מפלגת העבודה המסורים והנאמנים ולציבור פעיליה ואוהדיה-שהם שולחינו-

     מגיע יותר.

     יש לזכור שאין  לאף אחד  שום זכות למעול באמונם  של החברים, ולפגוע שלא כדין

     בשמם הטוב ובמאמציהם לקדום המפלגה.

 

לסיום, אודה אם בתוקף תפקידך תירתם לעניין, תוך התייחסות לדברים האמורים לעיל.

  

 

                                                                                בכבוד רב ובב"ח,

   

                                                                                נירה סטופאי שוורץ, עו"ד 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית