תגובה לכתבה במעריב "שמלת בטון": "מרקמים עירוניים" במסגרת תמ"א 35

29.5.05

 

לכבוד

הח' אמנון זך - יו''ר הוועדה המוניציפלית של המפלגה

חברים בוועדה המוניציפלית

השר שמעון פרס - מ"מ רוה"מ ויו''ר המפלגה

השר אופיר פינס - שר הפנים

השר שלום שמחון - השר לאיכות הסביבה

השר פואד בן אליעזר - שר התשתיות

השר יצחק הרצוג - שר השיכון

סגנית השר אורית נוקד

 

ח.נ.

הנדון: "מרקמים עירוניים" במסגרת תמ"א 35

 "שמלת בטון" - כתבה בעיתון מעריב מיום 20.5.05

 

  1. להערכתי, לתוכנית הנקראת בפי מינהל התכנון במשרד הפנים בשם "מרקמים עירוניים", ישנן משמעויות מרחיקות לכת לעצם קיומם של יישובים חקלאיים רבים, בעיקר קיבוצים ומושבים, לעתיד החקלאות בארץ ולאיכות הסביבה.

 

  1. אינני חושב שגורמי התכנון במשרד הפנים ואף לא "המועצה הארצית לתכנון ובנייה", די בהם כדי לקבוע שינויים כה מרחיקי לכת כפי שכנראה נאמר בתוכנית הזו.

 

  1. לאחרונה נבחרה במפלגה ועדה מוניציפלית ובה חברים הנושאים באחריות מוניציפלית והתיישבותית, ואף נציגים של אזורים העלולים להיפגע מן התוכנית.

 

  1. נראה לי, כי מתוך אחריות לעתיד המדינה וההתיישבות, זהו נושא שעל הוועדה להתכנס ולדון בו, ולהביא הצעת החלטה שתחייב את חברינו בממשלה ובכנסת.

 

הערת אגב: זהו נושא ראוי לפתיחת עבודתה של הוועדה המוניציפלית במפלגה, וכן, מכל זווית שנסתכל, הנושא כולו בידי שרי "העבודה".

                        

  1. אני ממליץ שלישיבה הראשונה בנושא יוזמנו השרים הרלבנטיים (מכותבים לעיל) ותתקבל החלטה לעכב את ביצוע תוכנית "המרקמים העירוניים" עד לבחינה מחודשת.

 

 

בברכה

 

ישראל הירשהורן

חבר מרכז, ציר ועידה

 

 

ישראל הירשהורן

רוקח 6, נתניה 42534

טל. 052-2786232

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית