ברכת שנה טובה של מחוז הקיבוצים והמח' הפוליטית בתק"מ