ח'כ איתן ברושי: הצעת החוק לתיקון פקודת פטור מארנונה לארכיון ציבורי אושר סופית במליאת הכנסת
הצעת החוק לתיקון פקודת פטור מארנונה לארכיון ציבורי אושר סופית במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית
  
בדיון שהתקיים במליאת הכנסת, בין יום ב' 7/11/2016 ליום ג' 8/11/16, עבר בקריאה שנייה ושלישית חוק הארכיונים פרי יוזמתם של סגנית יו"ר הכנסת, חה"כ נאוה בוקר (הליכוד) וחה"כ פרופ' יוסי יונה (המחנה הציוני), לפיו יינתן פטור מארנונה לארכיונים ציבוריים. בישראל קיימים ופועלים כיום 18 ארכיונים ציבוריים אשר קיבלו הכרה בהתאם להוראות חוק הארכיונים, התשט"ו-1955 ותקנות הארכיונים (תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם), התשי"ח-1957. מרבית הארכיונים הציבוריים המוכרים פועלים תחת מוסדות הפטורים מתשלום ארנונה, כך לדוגמא: גנזך ויצמן, ארכיון מפלגת העבודה וכדומה. ואולם, קיימים ארכיונים בודדים, כמו מכון ז'בוטינסקי הארכיונים הקיבוציים יד טבנקין ברמת אפעל, יד יערי בגבעת חביבה, ומשואה בתל יצחק. לאחר שנים רבות של עבודה משותפת של מנהלי הארכיונים הקיבוציים ואחרים, הוגשה הצעת החוק ואושרה בכנסת בקריאה ראשונה. לאחר פנייה אליו התגייס לנושא ח"כ איתן ברושי שהשקיע מאמצים רבים בוועדת הכספים ובמגעים אישיים מול יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני, חרף לחצים משמעותיים מצד השלטון המקומי שהתנגד להצעת החוק.
  
הפעלתו של ארכיון, לא כל שכן ארכיון ציבורי מוכר, כרוכה במאמצים רבים ובהוצאות ניכרות, בין היתר הואיל והחוק והתקנות מחייבים את הארכיון לעמוד באמות מידה ברורות וקפדניות. כך למשל, מחויב ארכיון ציבורי בפתיחת שעריו לציבור הרחב לצורך עיון ושימוש בחומר הארכיוני המופקד בו, וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו לשם כך בתקנות; עליו להבטיח את השמירה על החומר הארכיוני המופקד בו מפני אש, גניבה, לחות ומזיקים אחרים בהתאם להוראות שנקבעו לשם כך; כמו כן מחויב ארכיון ציבורי בניהול רישום מסודר בדבר החומר הארכיוני המופקד בו, ועליו לדווח מדי שנה לגנזך המדינה בדבר אותו החומר. כך נאלצים אותם ארכיונים לפנות מדי תקופה בבקשות למתן פטורים מארנונה, אשר לעתים נענות באיחור או באופן חלקי בלבד, דבר המכביד על פעילות הארכיון.
  
ח"כ איתן ברושי: "אני שמח שמהמאמצים נשאו פרי והחוק אושר סופית תוך שיתוף פעולה מצד כל הגורמים והסיעות בכנסת. לארכיונים הציבורים, וביניהם הקיבוציים, חשיבות רבה לשימור ולימוד של היסטוריה שהיא חלק בלתי נפרד במורשת העם היהודי ומדינת ישראל. ארכיונים מתוקצבים כחלק מתקציב משרד התרבות. התקציב הזה יכול להתחלק עד אינסוף גם אם הוא לא גדל. לכן אם רוצים לא רק לכבות שריפות אלא גם להטביע חותם, אני מציע שיהיה דיון על תקציב התרבות בישראל. תקציב התרבות לא ראוי, בטח לא למדינה בת 68. אחרי שנגדיל את תקציב התרבות, בתוך זה גם הארכיונים. אמנם הפטור מארנונה זה הקלה על חשבון השלטון המקומי ללא שיפוי, אך הארכיונים האלה הם נכס גם של העיריות".
  
יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין: "מדובר בהישג גדול לארכיונים הציבוריים, ואלו הקיבוציים במיוחד, שהושג לאחר עבודה משותפת בין הארכיונים שהובילה להגשת החוק על ידי ח"כ יוסי יונה ונאוה בוקר, ובתמיכה מתמשכת ואינטנסיבית של ח"כ איתן ברושי וחברים נוספים מהמחנה הציוני. הצלחנו לתקן עוול של שנים ולהקל על הארכיונים התנועתיים, מה שיאפשר את המשך קיומם וייעודם כמי שמתעדים ומשמרים את ההיסטוריה של התנועה הקיבוצית וההתיישבות ומנחילים אותה לבני הנוער ולציבור הרחב שלמדים על תרומתה הרבה של התנועה הקיבוצית לתנועה הציונית המתחדשת בישראל."
  

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית