ח'כ ברושי בפגישה עם נשיא המדינה: פעל על מנת להחזיר את האיזונים הנכונים לחברה
 

נפגשתי היום (שני) עם נשיא המדינה מר ראובן ריבלין בבית הנשיא לשיחה ארוכה ומקיפה. סקרתי בפניו נושאים בתחום החקלאות, ההתיישבות והתעשייה. אמרתי לו שיש תחושה כללית שהחריפה לאחרונה של שחיקה גדולה במעמדן של החקלאות וההתיישבות ומעמד האדם העובד בישראל, ונדמה שיש שחושבים שהן סיימו את תפקידן ההיסטורי. ביקשתי ממנו שיתערב ויפעל על מנת להחזיר את האיזונים הנכונים לחברה ולכלכלה, ולהביא זאת לידי ביטוי כבר בתקציב המדינה ובחוק ההסדרים הקרוב.

 
הסכמנו על כך שהחקלאות וההתיישבות במדינה הן ערך וחלק מרכזי בנדבך הציוני. החקלאות וההתיישבות הם נושאים כלכליים וחברתיים וערכיים, וגם צורך ויעד לאומי.

 
נוסף לכך דנו גם בנושאים שעל סדר היום בתחום המדיני והביטחוני, והצגתי לו את היוזמה לקידומו של משאל עם כדרך לקדם את ההכרעה בשאלת ההתיישבות ביהודה ושומרון והפתרון המדיני.

 
הסכמנו על כך שטובת המדינה קודמת לכל שיקול אחר.

 
הודיתי לנשיא על הפגישה החשובה והזמנתי אותו להופיע בפני כנס ההנהגות של התנועה הקיבוצית בנובמבר הקרוב.

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית