ח'כ איתן ברושי פנה למבקר המדינה: עצור את הורדת המכסים על ייבוא הדגים עד להבנת התוצאות של המהלך בפסח ותיקון הליקויים
בהמשך לדיון המיוחד שהתקיים אתמול בוועדה לענייני ביקורת המדינה בראשות ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני), בנושא בחינת התוצאות של פתיחת והורדת המכסים על המוצרים החקלאיים בחג הפסח, בו הוצגו ממצאי הדו"ח אשר מצביעים על תועלת שולית של המהלך לטובת הצרכן, לעומת הרווח של היבואנים והכסף שעלה למדינה, פנה היום ח"כ ברושי למבקר המדינה, השופט יוסף שפירא, וביקש ממנו להטיל את כל כובד משקלו על מנת לעצור את המשך הפחתת המכסים על ייבוא הדגים ולאפשר לימוד והבנה של תוצאות הייבוא עד כה, ולתקן את הליקויים במידה שהיו כאלו.

 
במכתב כותב ברושי למבקר ש"בדיון הועלו טענות, כי מטרת הסכם פסח להורדת מחירים לא הושגה. בנוסף לכך הועלו טענות על התנהלות לא תקינה וחשש לאי סדרים בכל הנוגע לייבוא המוצרים לקראת פסח" ומבקש ממנו לבדוק ולבחון את המהלכים שקדמו לקבלת ההחלטה על ייבוא מוצרי מזון לתקופת חג הפסח, ולבחון את הטענות בדבר התנהלות לא תקינה בכל הקשור לייבוא.

 
עוד מציין ברושי כי על פי הידוע לו, בכוונת שר האוצר לפעול תוך ימים ספורים להסרת מכסים על ייבוא דגים ולאפשר ייבוא ללא הגבלה של דגים לישראל. זאת ללא תיאום והסכמה עם ראשי הענף והתאחדות חקלאי ישראל. "הורדת יוקר המחייה הוא דבר חשוב אך לא במחיר של הרס החקלאות ופגיעה באזורי התיישבות חיוניים".

 

ברושי מבקש את התערבותו של המבקר על מנת לעצור את המשך המהלך של הורדת המכסים על ייבואר הדגים.

  
מצורפים המכתב וסיכום הישיבה שהוציאה הוועדה לענייני ביקורת המדינה


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית