הזמנה למפגש חברים עם ח'כ עמר בר לב בנצר סירני, ב-36/6

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית