ח"כ איתן ברושי יו"ר השדולה החקלאית בכנסת: חברת מקורות היא מונופול וחלק גדול ממרכיב עלות המים הוא באחריות מקורות הגורמת לעליית מחירי המים
חברת מקורות היא מונופול וחלק גדול ממרכיב עלות המים הוא באחריות מקורות הגורמת לעליית מחירי המים

 
ח"כ איתן ברושי יו"ר השדולה החקלאית בכנסת: "פעם נוספת רשות המים והאוצר מטעים את הציבור, יש צורך להבדיל ולהבחין בין מים לשתייה למים לחקלאות ואין לקשור ביניהם. גם בהחלטת הכנסת אשר עסקה ביוזמת הממשלה להפחתת תעריפים עמדנו על כך שתהיה הפרדה בין מים לשתייה, ובין מים לחקלאות. למים משקל משמעותי בעלויות יצור של התוצרת החקלאית ועל כן תעריף המים הינו מרכיב מרכזי ביוקר המחייה במוצרי המזון.

 
מתברר שרשות המים עוסקת יותר בחלוקת ההוצאות הגבוהות על כלל הצרכנים במקום לדאוג להתייעלות החברה. סבסוד החקלאות הוא מטבע שחוק שכבר לא מרשים איש. חברת "מקורות" היא מונופול וחלק גדול ממרכיב עלות המים הוא באחריות מקורות הגורמת לעליית מחירי המים. בכנסת יש הסכמה רחבה של חברי כנסת מכלל סיעות הבית כי ועדת הכספים צריכה את האחריות על תעריפי המים. בתום הפגרה אפעל יחד עם חברי כנסת נוספים להחזיר את הסמכות על תעריפי המים לוועדת הכספים".

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית