הזמנה למפגש פתוח בשריד עם חה"כ איתן ברושי, ב-8/4

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית