הצעת חוק של ח"כ איתן ברושי: כנסת מגבילה את סמכויות משרד האוצר הסמכות להורדת מכסים ומעבירה את האישור לכך לוועדת הכספים
הכנסת מגבילה את סמכויות משרד האוצר

 
ח״כ ברושי הגיש הצעת חוק אשר נוטלת ממשרד האוצר את הסמכות להורדת מכסים ומעבירה את האישור לכך לוועדת הכספים.

 
על הצעת החוק חתומים למעלה מעשרים חברי כנסת, ביניהם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל ויו"ר ועדת הכנסת ח"כ דוד ביטן.

 
הצעת החוק הוגשה בכדי ליצור מנגנון פיקוח פרלמנטרי באמצעות הכנסת שמטרתו פיקוח על הורדת מכסים באמצעות אישור ועדת הכספים. כיום כוונת משרד האוצר להעניק צווים המאפשרים ייבוא פטור ממכס לתקופה של כשלושה חודשים ובהם ירקות קפואים, שמן זית ומוצרים חקלאיים נוספים. מתן פטור ממכס יגרום לקריסת משקים רבים ופגישה קשה בחקלאים ובתוצרת החקלאית.

 
חוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף), קובע את הפרוצדורה לאישור וביטול הוראות צו אשר מגדילות מס או מטילות מס על סחורה שהייתה פטורה ממנו.

 
על פי הפרוצדורה הקיימת צו כזה מפורסם על ידי שר האוצר ומובא בהמשך לאישורה של ועדת הכספים, הוועדה איננה רשאית לשנות את הוראות הצו אלא רק לאשרו או לבטלו. המטרה היא למנוע מצב של אגירת מלאים בעקבות שינוי שיעור המס המוטל על סחורות, לפיכך נקבע כי הצו יפורסם ויכנס לתוקף עוד בטרם הוא מובא לאישור ועדת הכספים.

 
במהלך השנים התברר כי הפרוצדורה אינה תמיד מוצדקת, אלא במקרים חריגים, בנוסף הוראות החוק הקיים מסורבלות ומונעות קיומו של דיון אמיתי בהוראות הצו בוועדת הכספים.

 
לפיכך מציע ח"כ ברושי לשנות את הפרוצדורה בדגש לכל הנוגע למוצרי מזון שהינם מוצרים חיוניים וקיומיים, כך שהכלל לגבי אישור צווים יהיה אישור מוקדם של ועדת הכספים ורק לאחר מכן אישור מליאת הכנסת, ואילו החריג יהיה פרסום הצו ללא אישורו המוקדם בוועדת הכספים, לאחר שנמסרה על כך הודעה ליושב ראש ועדת הכספים, ולאחר מכן אישור הצו על ידי ועדת הכספים ועל ידי הכנסת.

 
במצב כזה תהיה לוועדה גם אפשרות לבטל את הוראות הצו שכבר פורסם ולקבוע כי הביטול יחול רטרואקטיבית.

 
ח"כ איתן ברושי יוזם הצעת החוק: " הגיע הזמן לקיום דיון אמיתי במיסים במיוחד בנושא משמעותי כמו המזון, הגיע הזמן לשנות את החוק הרע הקיים כיום ולאפשר דיונים אמתיים והעלאת מיסים רק במקרים בהם אין ברירה. במקרים רבים הוכח כי הורדת מכסים לא משפיעה על כיסו של הצרכן, אלא לכיסם של היבואנים והרשתות".

 
הצעת החוק מצורפת

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית