הצעת חוק של ח"כ איתן ברושי בדבר ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות אושרה היום במליאת הכנסת
  

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית ברוב של כ-48 חברי כנסת וללא מתנגדים, את הצעת החוק של חבר הכנסת איתן ברושי שמטרתה להתוות דרך ואופק לייצור אנרגיה מתחדשת בישראל תוך צמצום זיהום האוויר וצמצום פליטות גזי החממה.

  

הצעת חוק זו היא תקדימית בתחום ולראשונה עתידה המדינה לקחת אחריות על תחום האנרגיות המתחדשות ולפעול לשם עמידה ביעדים עליהם התחייבה מול העולם ובכך לתרום לוודאות שהנה קריטית לפיתוח התחום.

 

על הצעת החוק חתומים כ-26 חברי כנסת מכלל סיעות הבית.

 

ח"כ ברושי המשמש כיו"ר משותף לשדולה לקידום אנרגיה ירוקה: "החוק מאפשר וודאות ויציבות, מאפשר השקעות רחבות היקף בתחום והופך את המילים למעשים. במסגרת הצעת החוק תקודם הקמתה והפעלתה של ועדה בין-משרדית בראשות מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים אשר תגבש תכנית ותפקח על יישומה לצורך עמידה ביעדים שהוגדרו והיא ביטוי לראייה מערכתית".

 
ח"כ דב חנין יו"ר משותף לשדולה לאנרגיה ירוקה: "ועידת האקלים שננעלה לאחרונה בפאריס הטילה על כל המדינות אחריות רצינית לצמצם את פליטות המזהמים ולהגביר את השימוש באנרגיה ירוקה. הצעת החוק אותה מוביל ח"כ ברושי תתרום תרומה חשובה לכך שישראל תתקדם בכיוון זה".


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית