ביטול מס מעסיקים - שאילתת ח'כ איתן ברושי ותשובת שר האוצר בנושא מס מעסיקים
 

מצ"ב שאילתת ח"כ ברושי ותשובת שר האוצר בנושא מס המעסיקים

 

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית