הצעת החוק של ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים אושרה בוועדת השרים לחקיקה
הצעת החוק של ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים אושרה בוועדת השרים לחקיקה

 
הצעת החוק של ח"כ ברושי עברה היום בוועדת השרים לחקיקה. מטרת הצעת החוק היא להסדיר את תחום האנרגיות המתחדשות בישראל תוך צמצום זיהום האוויר וצמצום פליטות גזי החממה בנוסף ליצירת מקומות עבודה חדשים בעקבות הסדרת ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות.

 
הצעת החוק נועדה לקבוע יעדים לאומיים מחייבים לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים בישראל ולקבוע כלים ולוח זמנים ליישומם, על-מנת להביא לניצול משאבי הטבע הלא מתכלים בתהליכי ייצור החשמל, לסייע בהפחתת פליטת גזי החממה וזיהום האוויר, להפחית את התלות במקורות אנרגיה מתכלים ולעודד יוזמות בתחום ייצור החשמל הפרטי ממקורות מתחדשים.

 
ייצור חשמל ממקורות מתחדשים מאפשר הפחתה של השימוש בתחנות הכוח הקונבנציונאליות שמייצרות חשמל בשריפת דלקים (פחם, גז טבעי, סולר ומזוט), מונע זיהום סביבתי ותורם לביטחון האנרגטי של משק החשמל נוכח ביזור אתרי הייצור וגיוון מקורות הייצור.

 
רק לפני שבוע נחתמה וועדת האקלים של האו"ם בפריז בהכרזה היסטורית על אימוץ הסכם גלובלי חדש להפחתת פליטות גזי חממה. אחד הנושאים המרכזיים שנדונו בוועידה היה כיצד ניתן להפחית את פליטות גזי החממה על ידי מעבר לייצור חשמל ואנרגיה ממקורות אנרגיה מתחדשת.

 
כיום בישראל רק 2% מן החשמל מיוצר ממקורות אנרגיה מתחדשת,בעיקר אנרגיה סולארית. הפוטנציאל לייצור אנרגיה סולארית בישראל הוא עצום והוא מהווה יתרון על כלכלות רבות אחרות שלא נהנות מן המשאב הטבעי של אנרגיית השמש. מעבר לאנרגיה סולארית, בישראל פוטנציאל ממשי לייצור אנרגיה מפסולת, דבר שיפחית את כמויות הפסולה להטמנה וניצול אנרגיית הרוח אשר צפויה להתפתח בעיקר באזורים הצפוניים של ישראל, שם יש פוטנציאל מוכח של אנרגיית רוח.

 
ח"כ ברושי: "אישור הצעת החוק הוא קריטי שכן פיתוח האנרגיות המתחדשות היא הדרך הישימה ביותר להפחתת פליטת גזי החממה בישראל. לחוק יש חשיבות כלכלית עצומה לפיתוח הפריפריה ויתרום לצמיחה כלכלית ויצירת מקומות עבודה חדשים בפריפריה. אנו נמצאים בפרק זמן קריטי, בו אנו משקיעים את מרב המשאבים על מנת להפחית את פליטת גזי החממה. אין לי ספק שהחוק יביא לאכיפה, קידום ובקרה של ייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים בישראל. אני מברך את שר האנרגיה והשר להגנת הסביבה אשר תמכו בחוק ותרמו לקידומו. אפעל להסדרת תחום האנרגיות המתחדשות בישראל".

 
מסמכים מצורפים:

מכתב ח"כ ברושי בענין הצעת החוק

הצעת החוק לדיון מוקדם


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית