ח"כ ברושי: יש לעצור את תהליך החקיקה והדיונים בכנסת עד לבחינה מדוקדקת של מבקר המדינה בנושא החטיבה להתיישבות

ח"כ ברושי: יש לעצור את תהליך החקיקה והדיונים בכנסת עד לבחינה מדוקדקת של מבקר המדינה בנושא החטיבה להתיישבות

 
ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) התומך בהמשך קיומה של  להתיישבות מתייחס לפרסום המכתב של מבקר המדינה בנושא.

 
"הערות מבקר המדינה שפורסמו מחייבות שיקול דעת נוסף באשר להליך החקיקה והדיונים בכנסת. בנוסף יש להמתין להחלטת וגיבוש מסקנות ועדת המנכ"לים בדבר הסדרת עבודת החטיבה להתיישבות. על החטיבה להתיישבות לפעול בשקיפות מלאה ועל פי כללי מנהל תקינים, על כן יש להגדיר מחדש את מטרותיה לנוכח המציאות המשתנה בהתיישבות כולה. יש לעשות מאמץ להשלים את מלאכת ההסדרה עד סוף השנה הנוכחית ולאפשר לחטיבה לחזור למסלול פעילות תקין".

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית