הצעת החוק של ח"כ ברושי בנושא ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות תעלה ביום ראשון לועדת שרים לחקיקה
  

ביום א' הקרוב תוצג בוועדת שרים לענייני חקיקה הצעת החוק של ח"כ איתן ברושי בנושא ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. להצעה שותפים ח"כים רבים מכלל סיעות הבית ומטרתה להתאים ולהסדיר בחקיקה את יעדי היצור באנרגיה מתחדשת.

 
להצעת החוק חשיבות מכרעת לגבי האופן שבו הממשלות יתייחסו לתחום האנרגיה מתחדשת לאחר אישור החוק.

 
עד כה נכשלו הממשלות במימוש המדיניות הלאומית ורק כ-2% מן החשמל בישראל מיוצרים כיום ממקורות אנרגיה מתחדשת.

 
ח"כ איתן ברושי התייחס להצעת החוק לקראת ועידת האקלים בפריז : "תחום האנרגיה המתחדשת הוא קריטי לצמיחת הפריפריה בישראל ולייצור מקומות עבודה חדשים לעשרות אלפי אנשים. לתחום תרומה מכרעת לביטחון האנרגטי למשק החשמל בישראל והוא תורם לגיוון מקורות הייצור וביזור אתרי היצור".

 
הצעת החוק מצורפת

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית