ח'כ איתן ברושי: תיקון לחוק שירותים פיננסיים עבר במליאת הכנסת זזהו יום חשוב מאד לתושבי הקיבוצים

ח"כ איתן ברושי (לשעבר מזכ"ל התנועה הקיבוצית) פעל במסגרת ועדת הכספים לתיקון בחוק שירותים פיננסים. בתיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים נקבע: קיבוצים ומושבים שיתופיים כעמית מעביד כדי להפריש לקופות גמל עבור הקיבוץ או המושב השיתופי כיום.

 

המשמעות המעשית של תיקון זה היא מתן אפשרות על פי החוק להקים קרן פנסיה מרכזית לקיבוצים ולמושבים שיתופיים, דבר שלא ניתן היה לעשותו ללא תיקון זה לחוק. הקיבוץ מחויב, על פי ערכי הקיבוץ ועל פי הדין, לפנסיה שלא תפחת מכ- 40% מהשכר הממוצע במשק מגיל 67 לחברים ולחברות. בנוסף לגמלה הפנסיונית על פי הדין, מתווספות קצבאות זקנה מהביטוח הלאומי לגמלה הפנסיונית על פי הדין.

 

הקיבוצים הם הגוף הפרטי היחידי במדינה שחובת הפנסיה לחבריו מעוגנת בדין. זאת ועוד, על פי הדין חלה גם חובת סיוע לחברים סעודיים ולבני חברים עם צרכים מיוחדים. מדיניות הרווחה והביטחון הסוציאלי המעוגנת בהוראות תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש, מטילה עול כלכלי, כספי ותזרימי על הקיבוצים שרק בשנה האחרונה סיימו להסדיר את חובותיהם על פי ההסדרים השונים.

 

קרן פנסיה מרכזית תכליתה לכסות גירעונות אקטוארים על פי התיקון, קיבוץ ומושב שיתופי יוכלו להקים קרן פנסיה מרכזית בה לכל קיבוץ קרן פנסיה משלו ושיעודה לצבור כספים לכיסוי הגרעון האקטוארי. כספים שיופקדו בקרן פנסיה מרכזית יהיו מוכרים לצרכי מס וכך גם הפנסיה שתשולם לחברים. קרן פנסיה מרכזית היא בין השאר גם חלופה טובה יותר לצורך הבטחת הפנסיה לחברי הקיבוץ הפנסיונרים מחלופת קרנות מילואים בהן אין כל הטבת מס והכספים המופקדים הם כספים לאחר תשלום מס.

 

לקיבוצים גירעונות אקטואריים גדולים הנובעים מהתחייבות זאת ושמקורן בחובות בגין העבר לחברים וחברות שתהליכי השינוי בקיבוצים מצא אותם בגיל מבוגר יחסית.

 

ח"כ ברושי שהיה שותף לשינויים בחוק במסגרת ועדת הכספים: "זהו יום חשוב מאד לתושבי הקיבוצים אשר נתקלו בחסמים רבים בדבר הפנסיה וההסדרים הכרוכים סביב הנושא. הקמת קרן פנסיה מרכזית לקיבוצים תאפשר גם דרישה להכיר בחוב העבר לחברים פנסיונרים שבגופם ונשמתם הם מאבני היסוד של המדינה ולתת הטבות מס ייחודיות לצורך עידוד וסיוע לקיבוצים לעמוד בהתחייבויות הפנסיה על פי הדין."

 

ח"כ ברושי הוסיף כי: "קרן פנסיה מרכזית תהיה מכשיר חדש וחשוב ביותר במגוון המוצרים הפנסיוניים שיאפשרו לקיבוצים להתמודד עם הגירעונות האקטואריים ולהבטיח גמלה פנסיונית כמתחייב מתקנות הערבות בקיבוץ המתחדש או על פי החלטות הקיבוץ על פנסיה מטרה גבוהה יותר בקיבוצים מתחדשים ושיתופיים, ולהבטיח לחברי הקיבוצים גמלה פנסיונית לכל חייהם."

 

ח"כ ברושי בירך את יו"ר ועדת הכספים שפעל לקידום החוק והראל שרעבי מאגף שוק ההון אשר ליווה את התהליך. ח"כ ברושי הוסיף כי ימשיך לפעול לביטחון הפנסיוני של תושבי הקיבוצים.

 

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית