ח'כ איתן ברושי: הצעת החוק ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות תעלה ביום ראשון לוועדת שרים לענייני חקיקה
 

ביום א' הקרוב תוצג בוועדת שרים לענייני חקיקה הצעת החוק של ח"כ איתן ברושי בנושא ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות.

 

להצעה שותפים ח"כים רבים מכלל סיעות הבית ומטרתה להתאים ולהסדיר בחקיקה את יעדי היצור באנרגיה מתחדשת.

 

היעדים לפי החלטת הממשלה להפחתת פליטות גזי חממה: 13% ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בשנת 2024 , 17% בשנת 2030.

 
להצעת החוק חשיבות מכרעת לגבי האופן שבו הממשלות יתייחסו לתחום האנרגיה המתחדשת לאחר אישור החוק.

 
עד כה נכשלו הממשלות במימוש המדיניות הלאומית ורק כ-2% מן החשמל בישראל מיוצרים כיום ממקורות אנרגיה מתחדשת.

 
ח"כ איתן ברושי: "תחום האנרגיה המתחדשת הוא קריטי לצמיחת הפריפריה בישראל ולייצור מקומות עבודה חדשים לעשרות אלפי אנשים. לתחום תרומה מכרעת לביטחון האנרגטי למשק החשמל בישראל והוא תורם לגיוון מקורות הייצור וביזור אתרי היצור".

 
מצ"ב הצעת החוק של ח"כ ברושי.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית