ח'כ ברושי יזם לראשונה פגישה בלשכת מנכ'ל רוה'מ יחד עם הנהגת תנועות ההתיישבות והחקלאות

חבר הכנסת איתן ברושי יזם לראשונה פגישה בין מנכ"ל משרד ראש הממשלה אלי גרונר לנציגי ההתיישבות והחקלאות.

 

בפגישה לקחו חלק מנכ"ל משרד החקלאות, נציגי אגף התקציבים במשרד האוצר ונציגי משרד ראש הממשלה יחד עם ראשי ההתיישבות והחקלאות, ביניהם אבשלום וילן ומאיר צור, מהתאחדות חקלאי ישראל, ניר מאיר מזכ"ל התנועה הקיבוצית, יאיר ריינמן מהארגונים הקיבוציים ודיווידי היימן מהתאחדות האיכרים.

 

הפגישה התרכזה בין היתר בנושאים בעתיד ענף החקלאות ובעיית הבנייה במרחב הכפרי.

 
ח"כ ברושי: "אני מחלק את התקופה הקרובה לשני פרקי זמן: לפני התקציב, בו העיסוק הוא סביב תקציב החקלאות וחוק ההסדרים, ופרק זמן שני לאחר התקציב המתעסק בתכנון ארוך טווח בענף החקלאות. מנכ"ל משרד ראש הממשלה היה קשוב לנושאים שהועלו במהלך הפגישה. חידדנו את החשיבות בדבר שינוי מדיניות הממשלה לטובת ענף החקלאות".


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית