ח'כ ברושי ליו"ר המפלגה ח"כ הרצוג: יש לפעול יחד עם ראש הממשלה לשמר את האופציה לשתי המדינות ואת חזון המדינה הדמוקרטית והיהודית
ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) פנה אל יו"ר המפלגה יצחק הרצוג בבקשה לצאת בתכנית מדינית המבקשת לשרת את חזון שתי המדינות לאור המציאות הנוכחית.

ח"כ ברושי ציין כי: "על המחנה הציוני לנקוט יוזמה וליצור תנאי סף לתכנית מדינית ולא להסתפק במחזור רעיונות ישנים. מדינת ישראל זקוקה כיום לפתרונות יצירתיים על מנת להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולשדר לפלסטינים ולעולם כולו כי חפצי שלום אנחנו".

 
מצ"ב מכתבו של ח"כ ברושי אל יו"ר המפלגה ח"כ הרצוג.

 

*   *   *

 

ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) פנה הערב ליו"ר ועדת כספים ח"כ משה גפני בבקשה לכנס דחוף את ועדת הכספים עקב המשבר המונע תוצרת חקלאית טרייה למשק. 

  

מצ"ב מכתבו של ח"כ ברושי ליו"ר הועדה. 

 

 

*   *   *

 

חה"כ איתן ברושי (מחנ"צ): על המפלגות הגדולות לשתף פעולה במטרה לקיים בשטחי יו"ש מדיניות תכנון עקבית ששומרת על ההיתכנות להסדר קבע

  

מצ"ב הודעה לעיתונות ומכתבו של חה"כ איתן ברושי אל יו"ר סיעת המחנה הציוני יצחק הרצוג


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית