ח'כ יצחק (בוז'י) הרצוג: תקציב 2016 - פגיעה אנושה בחקלאות הישראלית

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית