הישג גדול לח'כ ברושי בוועדת הכספים, הסכמה גורפת על הסדר פנסיוני ייחודי לקיבוצים ולמושבים שיתופיים

הישג גדול לח"כ ברושי בוועדת הכספים, הסכמה גורפת על הסדר פנסיוני ייחודי לקיבוצים ולמושבים שיתופיים דרך קופת גמל מרכזית במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסים.

 

ביוזמתו של ח"כ ברושי ובפעילות משותפת עם התנועה הקיבוצית נכנס תיקון לסעיף אחד בהגדרות של חוק הפיקוח של שירותים פיננסים אשר נדון היום בוועדת הכספים. על התיקון בהגדרה הייתה הסכמה כללית בוועדה.

 

ההגדרה מתייחסת לקופת גמל מרכזית. בדברי ההסבר של ההצעה נכתב בסעיף מספר אחד: עמית מעביד או עמית שהוא קיבוץ או מושב שיתופי המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד חבריו.

 

ח"כ ברושי יוזם התיקון: "במטרה לאפשר הסדרים פנסיוניים ייחודיים לקיבוצים או למושבים שיתופיים דרך קופת גמל מרכזית, פעלנו מול אגף שוק ההון והביטוח במשך תקופה ארוכה וזאת במטרה לאפשר להקל על הקיבוצים והמושבים השיתופיים לעמוד בהתחייבויות פנסיוניות על פי הדין שלא תפחתנה מארבעים אחוזים מהשכר הממוצע במשק. אמשיך לטפל ולעסוק בעניין הטבות המס עבור כיסוי הגרעון האקטוארי. זה אחד מן הנושאים החשובים ביותר שיש לטפל לאחר אישור התיקון בחוק.

 

יובל דורי מנהל מטה פנסיה וביטחון סוציאלי של התנועה הקיבוצית: "מטרת התיקון לחוק לאפשר לקיבוץ להקים קרן פנסיה מרכזית. התיקון הנוכחי יאפשר הקמה של קרן פנסיה מרכזית לעמית קיבוץ. קרן פנסיה מרכזית שונה במהותה מקרן פנסיה רגילה, לכן רק עבור מי שנקבע בחוק ניתן להקים קרן פנסיה מסוג זה". 

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית