הזמנה למפגש מחוז הקיבוצים לקבלת פני השנה החדשה

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית