מפגש בנושא גזרות האוצר במגזר ההתיישבותי, בחממה בעין שמר ב-26/8

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית