כינוס מקדים של מחוז הקיבוצים טרם ועידת המפלגה ה-9 שתתכנס ב- 31.7.2016
כינוס מקדים של מחוז הקיבוצים טרם ועידת המפלגה ב- 31.7.2016

לכבוד:

צירי/ות ועידה 9 מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

                                                                                                            25.7.2016

שלום רב,

 

הנדון:  כינוס מקדים של מחוז הקיבוצים טרם ועידת המפלגה ה-9 שתתכנס ב- 31.7.2016

 

הועידה ה-9 של מפלגת העבודה תתכנס ביום ראשון הבא 31.7.2017 משעה 16.30 בבית החייל בתל אביב. (רח' וייצמן 60). הזמנה תישלח מהמפלגה, בנוסף ניתן לראות את סדר היום וההסברים לנושאים שעל סדר היום באתר מפלגת העבודה.


אנו צירי/ות המחוז נתכנס למפגש מקדים באותו היום 31.7.16, משעה 14.30 בבית התנועה הקיבוצית (לאונרדו דוינצי 13 ת"א), באולם ליאונרדו 2-.


סדר היום במפגש:

אישור לוחות זמנים להליכי בחירות למוסדות (ועידה, מרכז, לשכה), לבעלי תפקידים: מזכ"ל ויו"ר מפלגה, ראשי וותיקי התנועה ותא חברות, למועצות סניפים, למזכירי סניפים למזכירי מחוזות ועוד- דברי הסבר והרחבה לסעיפים שבסה"י.


במידה ויהיו בהמשך פרטים נוספים איידע בהתאם.


מבקשת לאשר בהקדם במייל חוזר ההשתתפות במפגש המקדים ובוועידה.


מעבירה במייל נפרד את תכנית העבודה של מחוז הקיבוצים, לאחר מספר כנסים אזוריים ודיונים בקבוצות שונות. בהמשך ובהתאם ללוחות הזמנים שיגזרו מהמפלגה, לאור הצפי של מערכות הבחירות לשנה הקרובה, ננסה לקדם גם נושאים שעל סדר היום החברתי והלאומי.


אני מזכירה לכם - מי מכם שעדיין לא השלים הטיפול בבעיות בגביית אשראי של חברים בקיבוץ, לתשלום למפקד 2016- נא לסיים זאת ובהקדם, בעיקר עתה שהלו"ז ותקופת ההכשרה הופכים לברורים!. פרטים למי שזקוק אצלי.


בברכה

חניק מרשק[

מזכירת המחוז

העתק:

ניר מאיר- מזכיר תק"צ, יו"ר המחוז

ח"כ איתן ברושי


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית